TV > Kalla kriget – föredrag > Bo Peterson – NATO-medlem?

Kalla kriget - föredrag

Bo Peterson – NATO-medlem?

Bo Petersson, professor i globala politiska studier, Malmö högskola, om Sverige, en neutral NATO-medlem? Reflektioner kring politisk myt och nationell identitet. Föredraget hölls på seminariet Kalla kriget - Sverige, en stormakt utan vapen? som ägde rum på Avesta herrgård i september 2011.

Om den svenska neutraliteten under kalla kriget med utgångspunkt i resonemang om nationell identitet, nationell självuppfattning och politisk myt. Hur såg den särposition ut som föreställningen om den svenska neutraliteten hade i svensk politik och samhällsdebatt under efterkrigstiden?

Producerat av Svenska Filmbolaget 2011.

Bo Peterson – NATO-medlem?

Kalla kriget - föredrag

Bo Petersson, professor i globala politiska studier, Malmö högskola, om Sverige, en neutral NATO-medlem? Reflektioner kring politisk myt och nationell identitet. Föredraget hölls på seminariet Kalla kriget - Sverige, en stormakt utan vapen? som ägde rum på Avesta herrgård i september 2011.

Om den svenska neutraliteten under kalla kriget med utgångspunkt i resonemang om nationell identitet, nationell självuppfattning och politisk myt. Hur såg den särposition ut som föreställningen om den svenska neutraliteten hade i svensk politik och samhällsdebatt under efterkrigstiden?

Producerat av Svenska Filmbolaget 2011.

Publicerat 01 nov, 2011
Tillgängligt till Ej tillgängligt