TV > Kalla kriget – föredrag > Gunnar Åselius – Sverige-Sovjet

Kalla kriget - föredrag

Gunnar Åselius – Sverige-Sovjet

Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan, talar om Sverige under kalla kriget och den sovjetiska dimensionen. Föredraget hölls på seminariet Kalla kriget - Sverige, en stormakt utan vapen? på Avesta herrgård i september 2011.

Vår kunskap om Sveriges militärstrategiska roll i den sovjetiska föreställningsvärlden under det kalla kriget är trots de senaste årens forskning begränsad. De relevanta ryska arkiven är otillgängliga. Tills arkiven i Moskva öppnas får vi fokusera vår uppmärksamhet på vad den svenska militären trodde sig veta om Sovjetunionens avsikter och förmåga. De svenska scenariona för det tredje världskriget speglade både rivaliteten mellan försvarsgrenarna och konjunkturskiftningar i den nationella självförståelsen.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2011

Gunnar Åselius – Sverige-Sovjet

Kalla kriget - föredrag

Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan, talar om Sverige under kalla kriget och den sovjetiska dimensionen. Föredraget hölls på seminariet Kalla kriget - Sverige, en stormakt utan vapen? på Avesta herrgård i september 2011.

Vår kunskap om Sveriges militärstrategiska roll i den sovjetiska föreställningsvärlden under det kalla kriget är trots de senaste årens forskning begränsad. De relevanta ryska arkiven är otillgängliga. Tills arkiven i Moskva öppnas får vi fokusera vår uppmärksamhet på vad den svenska militären trodde sig veta om Sovjetunionens avsikter och förmåga. De svenska scenariona för det tredje världskriget speglade både rivaliteten mellan försvarsgrenarna och konjunkturskiftningar i den nationella självförståelsen.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2011

Publicerat 01 nov, 2011
Tillgängligt till Ej tillgängligt