TV > Kalla kriget – föredrag > Mikael Nilsson – USA:s propaganda

Kalla kriget - föredrag

Mikael Nilsson – USA:s propaganda

Fil.dr Mikael Nilsson talar om United States Information Service propaganda i Sverige. Föredraget hölls på seminariet "Kalla kriget - Sverige, en stormakt utan vapen?" på Avesta herrgård.

United States Information Service propaganda i Sverige Under 1950- och 1960-talet arbetade USIA flitigt för att Sverige skulle se positivt på USA och amerikansk politik. Detta gjordes bland annat genom att svenska dagstidningar försågs med färdigskrivna artiklar och genom nära kontakter mellan amerikanska tjänstemän och den svenska arbetarrörelsen. I föredraget argumenterar Mikael Nilsson för att USIA framgångsrikt lyckades placera sitt material i svensk press och att det existerade en tyst överenskommelse mellan svenska tidningsredaktörer och den amerikanska informationstjänsten om att källan till dessa artiklar inte skulle sättas ut i tidningen. Detta på grund av att propagandans effektivitet skulle minska betydligt om läsaren visste att upphovsmannen var USIA.

Svenska filmbolaget 2011

Mikael Nilsson – USA:s propaganda

Kalla kriget - föredrag

Fil.dr Mikael Nilsson talar om United States Information Service propaganda i Sverige. Föredraget hölls på seminariet "Kalla kriget - Sverige, en stormakt utan vapen?" på Avesta herrgård.

United States Information Service propaganda i Sverige Under 1950- och 1960-talet arbetade USIA flitigt för att Sverige skulle se positivt på USA och amerikansk politik. Detta gjordes bland annat genom att svenska dagstidningar försågs med färdigskrivna artiklar och genom nära kontakter mellan amerikanska tjänstemän och den svenska arbetarrörelsen. I föredraget argumenterar Mikael Nilsson för att USIA framgångsrikt lyckades placera sitt material i svensk press och att det existerade en tyst överenskommelse mellan svenska tidningsredaktörer och den amerikanska informationstjänsten om att källan till dessa artiklar inte skulle sättas ut i tidningen. Detta på grund av att propagandans effektivitet skulle minska betydligt om läsaren visste att upphovsmannen var USIA.

Svenska filmbolaget 2011

Publicerat 25 okt, 2011
Tillgängligt till Ej tillgängligt