TV > Kommunismens krig – serie i två delar > Kommunismens krig – Polen 1970

Kommunismens krig - Polen 1970

Kommunismens krig – Polen 1970

Del 1 av 2 handlar om hur det i december 1970 uppstod en kraftfull proteströrelse mot kommunistregimen som svarade med soldater och pansarvagnar. Det var dagar som skakade hela Polen. Makten i "folkets" Polen dödade sitt eget folk.

Dokumentären Polen 1970 är delvis filmad av Woijchiech Jankowski men består till stor del av säkerhetspolisens dokumentation som tagits fram ur Nationella minnesinstitutets arkiv och som fram till Folkrepublikens fall varit hemligstämplat. I filmen visas hur människor dödas och körs över av stridsvagnar.

Den 12 december 1970 höjdes livsmedelspriserna drastiskt i Polen, vilket ledde till våldsamma upplopp i städerna Gdynia, Gdansk och Szczecin. 45 personer dödades och ett tusental skadades; de materiella förlusterna uppskattas till hundratals miljoner.

Folkets missnöje med Folkrepubliken Polen och det illa skötta livsmedel- och distributionssystemet tog sig kraftfulla uttryck i form av anlagda bränder och vandalism på bland annat partihögkvarteren i städerna. En insatsstyrka på 27 000 soldater, 5 000 poliser och 550 stridsvagnar ryckte ut för att stävja upploppen som brett ut sig i landet.

De mest våldsamma händelserna utspelades i Szczecin där stadshus, partihögkvarter och flera byggnader antänds. Även vanliga butiker utsattes för svår skadegörelse. Då var det inte längre fråga om enbart en protest mot höjda matpriser, utan en protest mot makten.

Fotografiet föreställer ett monument till minne av de dödade varvsarbetarna i Gdansk.


Kommunismens krig – Polen 1970

Kommunismens krig - Polen 1970

Del 1 av 2 handlar om hur det i december 1970 uppstod en kraftfull proteströrelse mot kommunistregimen som svarade med soldater och pansarvagnar. Det var dagar som skakade hela Polen. Makten i "folkets" Polen dödade sitt eget folk.

Dokumentären Polen 1970 är delvis filmad av Woijchiech Jankowski men består till stor del av säkerhetspolisens dokumentation som tagits fram ur Nationella minnesinstitutets arkiv och som fram till Folkrepublikens fall varit hemligstämplat. I filmen visas hur människor dödas och körs över av stridsvagnar.

Den 12 december 1970 höjdes livsmedelspriserna drastiskt i Polen, vilket ledde till våldsamma upplopp i städerna Gdynia, Gdansk och Szczecin. 45 personer dödades och ett tusental skadades; de materiella förlusterna uppskattas till hundratals miljoner.

Folkets missnöje med Folkrepubliken Polen och det illa skötta livsmedel- och distributionssystemet tog sig kraftfulla uttryck i form av anlagda bränder och vandalism på bland annat partihögkvarteren i städerna. En insatsstyrka på 27 000 soldater, 5 000 poliser och 550 stridsvagnar ryckte ut för att stävja upploppen som brett ut sig i landet.

De mest våldsamma händelserna utspelades i Szczecin där stadshus, partihögkvarter och flera byggnader antänds. Även vanliga butiker utsattes för svår skadegörelse. Då var det inte längre fråga om enbart en protest mot höjda matpriser, utan en protest mot makten.

Fotografiet föreställer ett monument till minne av de dödade varvsarbetarna i Gdansk.


Publicerat 05 aug, 2009
Tillgängligt till Ej tillgängligt