TV > Konststaden London > Konststaden London – dokumentär

Konststaden London - dokumentär

Konststaden London – dokumentär

Film av Peter Vogel. Vi får besöka platser som guideböckerna ofta missar.

Peter Vogel utforskar Londons konstvärld och går utanför det som turisterna vanligen upplever. Vi följer kända konstnärer boende i London i deras dagliga liv och får reda på vad som lockar dem till London, samt besöker kända och okända platser i Londons konstvärld.

Konststaden London – dokumentär

Konststaden London - dokumentär

Film av Peter Vogel. Vi får besöka platser som guideböckerna ofta missar.

Peter Vogel utforskar Londons konstvärld och går utanför det som turisterna vanligen upplever. Vi följer kända konstnärer boende i London i deras dagliga liv och får reda på vad som lockar dem till London, samt besöker kända och okända platser i Londons konstvärld.

Publicerat 14 sep, 2009
Tillgängligt till Ej tillgängligt