TV > Kunskapens gränsmarker > Finns vi på riktigt?

Kunskapens gränsmarker

Finns vi på riktigt?

Del 3 av 3. Om den saknade pusselbiten om fysikens lagar för att förstå vår egen existens. Skulle upptäckten av denna lag ge svar på varför vi finns, om vi är ensamma, och hur universum är uppbyggt? Sir Martin Rees ger oss en intressant och spännande hypotes om varför vi ännu inte kartlagt den sista pusselbiten i fysikens värld.

Beror det på att den existerade före Big Bang, innan vårt universum ens hade skapats. Frågor om andra, parallellt existerande universums väcks, och hur långt vår intelligens och våra kunskaper räcker? Är vi bara ett resultat av datoriserade koder som skapats i andra universums och därför inte existerar på riktigt?

Originaltitel: What We Still Don’t Know.

Finns vi på riktigt?

Kunskapens gränsmarker

Del 3 av 3. Om den saknade pusselbiten om fysikens lagar för att förstå vår egen existens. Skulle upptäckten av denna lag ge svar på varför vi finns, om vi är ensamma, och hur universum är uppbyggt? Sir Martin Rees ger oss en intressant och spännande hypotes om varför vi ännu inte kartlagt den sista pusselbiten i fysikens värld.

Beror det på att den existerade före Big Bang, innan vårt universum ens hade skapats. Frågor om andra, parallellt existerande universums väcks, och hur långt vår intelligens och våra kunskaper räcker? Är vi bara ett resultat av datoriserade koder som skapats i andra universums och därför inte existerar på riktigt?

Originaltitel: What We Still Don’t Know.

Publicerat 30 sep, 2010
Tillgängligt till Ej tillgängligt