Människoapans planet

Del 1

Del 1 av 2 i vetenskaplig dokumentär om människoapan, om vårt ursprung och om hur homo sapiens mot alla odds överlevde övriga hominider. Första delen handlar om mötet med homo erectus.

Egentligen var homo sapiens underlägsen övriga hominider, färre till antalet och mindre utvecklade. Men det var vi, homo sapiens, som trots detta kom att överleva. Vilka var de andra hominiderna och på vilket sätt var de annorlunda? Varför var det vi och inte de som kom att överleva?

Del 1

Människoapans planet

Del 1 av 2 i vetenskaplig dokumentär om människoapan, om vårt ursprung och om hur homo sapiens mot alla odds överlevde övriga hominider. Första delen handlar om mötet med homo erectus.

Egentligen var homo sapiens underlägsen övriga hominider, färre till antalet och mindre utvecklade. Men det var vi, homo sapiens, som trots detta kom att överleva. Vilka var de andra hominiderna och på vilket sätt var de annorlunda? Varför var det vi och inte de som kom att överleva?

Publicerat 16 jan, 2012
Tillgängligt till Ej tillgängligt