TV > Mänsklighetens myter > Del 8: Eposet Mahabharata

Mänsklighetens myter

Del 8: Eposet Mahabharata

6000 år gammalt eller äldre hävdar vissa forskare. De talar om det mytomspunna diktverket Mahabharata, 90 000 verser långt, skrivet på sanskrit. Än idag berör och inspirerar eposet moderna kulturella uttryck. Hur kommer det sig? Det utreder den kanadensiska författaren Paul William Roberts i programmet.

Myter i dagens samhälle ses sällan som något mer än sagor från en svunnen tid, samtidigt som behovet av sagor och fabler minskar i våra moderna, rationella tider. Men kan det finnas korn av sanning i myterna så vill människan, som en kunskapstörstande och nyfiken varelse, gärna ta reda på och reda ut det.

Del 8: Eposet Mahabharata

Mänsklighetens myter

6000 år gammalt eller äldre hävdar vissa forskare. De talar om det mytomspunna diktverket Mahabharata, 90 000 verser långt, skrivet på sanskrit. Än idag berör och inspirerar eposet moderna kulturella uttryck. Hur kommer det sig? Det utreder den kanadensiska författaren Paul William Roberts i programmet.

Myter i dagens samhälle ses sällan som något mer än sagor från en svunnen tid, samtidigt som behovet av sagor och fabler minskar i våra moderna, rationella tider. Men kan det finnas korn av sanning i myterna så vill människan, som en kunskapstörstande och nyfiken varelse, gärna ta reda på och reda ut det.

Publicerat 02 feb, 2010
Tillgängligt till Ej tillgängligt