TV > Mellanöstern i uppror > En geopolitisk överblick

Mellanöstern i uppror

En geopolitisk överblick

Konflikten i Syrien liknar ett regelrätt inbördeskrig. 7 miljoner människor är på flykt inne i landet och 4 miljoner är på flykt utanför landet. Vad händer om krisen i Syrien eskalerar och kanhända når Israels gränser? Dr. Benedetta Berti från The Institute of National Security Studies intervjuas av Nathan Shachar.

Hur ställer sig Turkiet till konflikten? Vad har Al-Qaeda för inflytande över det ökade våldet? Hur förhåller sig arabländerna, med Saudiarabien i spetsen, till detta? Hur påverkas Iran och de pågående förhandlingarna med USA och EU av situationen? För andra aktörer, så som terroristorganisationerna Hamas och Hizbollah, har den syriska krisen haft mycket olika utfall. Dr. Benedetta Berti intervjuas här av Nathan Shachar.

En geopolitisk överblick

Mellanöstern i uppror

Konflikten i Syrien liknar ett regelrätt inbördeskrig. 7 miljoner människor är på flykt inne i landet och 4 miljoner är på flykt utanför landet. Vad händer om krisen i Syrien eskalerar och kanhända når Israels gränser? Dr. Benedetta Berti från The Institute of National Security Studies intervjuas av Nathan Shachar.

Hur ställer sig Turkiet till konflikten? Vad har Al-Qaeda för inflytande över det ökade våldet? Hur förhåller sig arabländerna, med Saudiarabien i spetsen, till detta? Hur påverkas Iran och de pågående förhandlingarna med USA och EU av situationen? För andra aktörer, så som terroristorganisationerna Hamas och Hizbollah, har den syriska krisen haft mycket olika utfall. Dr. Benedetta Berti intervjuas här av Nathan Shachar.

Publicerat 19 nov, 2013
Tillgängligt till Ej tillgängligt