TV > Mot en ny drogpolitik > Del 3 – Bengt Svensson

Mot en ny drogpolitik

Del 3 – Bengt Svensson

Del 3 av 8. Bengt Svensson, professor i socialt arbete vid Malmö högskola, talar under rubriken "Tyvärr, det finns inga enkla narkotikapolitiska lösningar!" Inspelat på på Engelsbergs herrgård i januari 2013 under ett seminarium med Lotta Gröning som moderator.

Bruket av droger utgör ett stort samhällsproblem som kräver stora insatser för att få bukt med. Länge har stränga lagar och hårda straff varit ett riktmärke för att stävja missbruket av illegala droger. Sedan en tid tillbaka har allt fler ifrågasatt metodens effektivitet. Kofi Annan och ett stort antal fd statsmän, liksom den ansedda tidskriften Economist bedriver sedan en tid tillbaka en kamp för legalisering. Legaliseringsförespråkarna menar att den vällovliga kriminaliseringen av narkotika skapar fler problem än den löser och kampen mot narkotikan har misslyckats och det krävs mod att ompröva den förda politiken. Men svaret är inte givet: ökar vi eller minskar vi riskerna för att fler hamnar i narkotikaberoende om vi legaliserar narkotikaklassade preparat?

Del 3 – Bengt Svensson

Mot en ny drogpolitik

Del 3 av 8. Bengt Svensson, professor i socialt arbete vid Malmö högskola, talar under rubriken "Tyvärr, det finns inga enkla narkotikapolitiska lösningar!" Inspelat på på Engelsbergs herrgård i januari 2013 under ett seminarium med Lotta Gröning som moderator.

Bruket av droger utgör ett stort samhällsproblem som kräver stora insatser för att få bukt med. Länge har stränga lagar och hårda straff varit ett riktmärke för att stävja missbruket av illegala droger. Sedan en tid tillbaka har allt fler ifrågasatt metodens effektivitet. Kofi Annan och ett stort antal fd statsmän, liksom den ansedda tidskriften Economist bedriver sedan en tid tillbaka en kamp för legalisering. Legaliseringsförespråkarna menar att den vällovliga kriminaliseringen av narkotika skapar fler problem än den löser och kampen mot narkotikan har misslyckats och det krävs mod att ompröva den förda politiken. Men svaret är inte givet: ökar vi eller minskar vi riskerna för att fler hamnar i narkotikaberoende om vi legaliserar narkotikaklassade preparat?

Publicerat 18 feb, 2013
Tillgängligt till Ej tillgängligt

Del 5 – Henrik Tham

Del 5 av 8. Henrik Tham, professor emeritus i kriminologi vid Stockholms universitet, talar under rubriken "Sverige, narkotikafritt samhälle". Inspelat på på Engelsbergs herrgård i januari 2013 under ett seminarium med Lotta Gröning som moderator.
19 feb, 2013

Del 2 – Adam Cwejman

Del 2 av 8. Adam Cwejman, författare och liberal debattör, talar under rubriken "Landet som hamnade på efterkälken i narkotikafrågan". Inspelat på på Engelsbergs herrgård i januari 2013 under ett seminarium med Lotta Gröning som moderator.
18 feb, 2013

Behövs en ny drogpolitik?

Del 3 av 3. Talare: Ted Goldberg - Sluta fred med narkotikan, Björn Fries - Mindre ideologi och mera kunskap, Kjell A Nordström - Narkotikapolitiken ur ett ekonomiskt perspektiv.
05 feb, 2013

Drogpolitikens dilemman

Del 2 av 3. Talare: Bengt Svensson - Tyvärr, det finns inga enkla narkotikapolitiska lösningar, Leif Grönblad - Läkemedelsassisterad behandling eller heroin vid opiatberoende?, Henrik Tham - Sverige, narkotikafritt samhälle.
05 feb, 2013

Drogpolitiken genom tiderna

Del 1 av 3. Talare: Lars Oreland - Droger genom tiderna - ett medicinhistoriskt perspektiv, Adam Cwejman - Landet som hamnade på efterkälken i narkotikafrågan.
05 feb, 2013