TV > När Europa upptäcker världen

När Europa upptäcker världen

Ända sedan antiken har upprättandet av nya handelsvägar varit av betydelse för den europeiska utvecklingen. I kombination med människans nyfikenhet föranledde detta ”Upptäckandets tid”, som tar sin början i slutet av 1400-talet och är startskottet för den sammanlänkade värld vi lever i idag.

Den europeiska geografin med sin långa kustremsa är kanske den viktigaste orsaken till att de europeiska nationerna historiskt har utvecklat världens största och mäktigaste flottor. Men utöver geografin, vilka var de politiska och ideologiska drivkrafterna som gjorde att detta började i just Europa? Vilka vetenskapliga och tekniska framsteg låg
till grund för utvecklingen? Hur såg sjöfarten ut och vart skulle man – och varför? I och med de nya upptäckterna tvingades man inte bara rita om den fysiska kartan, utan också det mentala landskapet förändrades. Detta gällde till exempel inom religionens område som i Europa dominerats av kristendomens läror. Mötet mellan kristenheten och andra läror, sedvänjor och religiösa praktiker kom också att lägga grunden till dagens globaliserade värld. Ett seminarium från Engelsbergs bruk den 6 oktober 2022.

När Europa upptäcker världen

Ända sedan antiken har upprättandet av nya handelsvägar varit av betydelse för den europeiska utvecklingen. I kombination med människans nyfikenhet föranledde detta ”Upptäckandets tid”, som tar sin början i slutet av 1400-talet och är startskottet för den sammanlänkade värld vi lever i idag.

Den europeiska geografin med sin långa kustremsa är kanske den viktigaste orsaken till att de europeiska nationerna historiskt har utvecklat världens största och mäktigaste flottor. Men utöver geografin, vilka var de politiska och ideologiska drivkrafterna som gjorde att detta började i just Europa? Vilka vetenskapliga och tekniska framsteg låg
till grund för utvecklingen? Hur såg sjöfarten ut och vart skulle man – och varför? I och med de nya upptäckterna tvingades man inte bara rita om den fysiska kartan, utan också det mentala landskapet förändrades. Detta gällde till exempel inom religionens område som i Europa dominerats av kristendomens läror. Mötet mellan kristenheten och andra läror, sedvänjor och religiösa praktiker kom också att lägga grunden till dagens globaliserade värld. Ett seminarium från Engelsbergs bruk den 6 oktober 2022.

Publicerat 14 okt, 2022

Del 4 av 4 – En ny värld

Talare: Börje Ljunggren – Perspektiv på Opiumkrigen – och Kinas roll i världen, Thomas Kaiserfeldt – Vad krävs för att bygga en flotta – Milstolpar i den tekniska utvecklingen, Nils Uddenberg – Från Linné till Darwin – Om forskningsresor och skapelselära, Johan Hakelius – Brittiska Imperiet. Moderator: Ulf Wickbom.
Historia 14 okt, 2022

Del 3 av 4 – Det första globala århundradet

Talare: Pär Cassel – Kina – Maktens centrum och silvret, Stefan Ekelöf Amirell (på länk) – Europas konkurrerande stater – Om Europa som historisk anomali och civilisationens fördelar, LarsOlof Lööf – Handel mellan Kina och Europa under 1700-talet. Moderator: Ulf Wickbom.
Historia 14 okt, 2022

Del 2 av 4 – Världen krymper

Talare: Joachim Östlund – Ett inlåst Europa – Hur Europa drevs ut på haven, Fredrik Segerfeldt – Portugals imperium och den transatlantiska slavhandeln, Inger Enkvist – Columbus och den spanska upptäckten av Amerika. Moderator: Ulf Wickbom.
Historia 14 okt, 2022

Del 1 av 4 – Världen tänkt på nytt

Talare: Allan Klynne – Idéer och varor färdas över havet, Svante Nordin – Världen tänkt på nytt. Moderator: Ulf Wickbom.
Historia 14 okt, 2022