TV > Nära döden > Om hur det är att vara nära döden

Nära döden

Om hur det är att vara nära döden

Dokumentär om nära-döden-upplevelser. Det finns forskare som ifrågasätter den traditionella uppfattningen om hjärna och medvetande som en enhet. Ifall nära-döden-upplevelser inte härrör från hjärnan, var uppstår de i så fall?

I filmen medverkar människor som berättar om sina nära döden-upplevelser. Dessa upplevelser sätts i relation till den senaste forskningen och dess slutsatser om fenomenet.

(Bild: Albertus Pictor – Döden spelar schack, Täby kyrka, Uppland.)

Om hur det är att vara nära döden

Nära döden

Dokumentär om nära-döden-upplevelser. Det finns forskare som ifrågasätter den traditionella uppfattningen om hjärna och medvetande som en enhet. Ifall nära-döden-upplevelser inte härrör från hjärnan, var uppstår de i så fall?

I filmen medverkar människor som berättar om sina nära döden-upplevelser. Dessa upplevelser sätts i relation till den senaste forskningen och dess slutsatser om fenomenet.

(Bild: Albertus Pictor – Döden spelar schack, Täby kyrka, Uppland.)

Publicerat 18 mar, 2009
Tillgängligt till Ej tillgängligt