TV > Naturaliesamlandets historia

Naturaliesamlandets historia

Naturaliesamlandets historia berör många delar av människans förflutna. Fascinationen för naturens artefakter var minst lika betydelsefull för livsåskådning och världsbilder, som för det systematiska utforskandet av den fysiska verkligheten.

De gamla samlingarna är vackra och stämningsfulla att uppleva. Men hur kan deras historia användas som kunskapskälla? Vad berättar deras sammanhang och tillkomst om olika tiders skiftande villkor och föreställningar? Kan naturaliesamlandets historia ge fler perspektiv på vår egen tid?

Seminarium i tre delar från Engelsbergs bruk den 3 oktober 2019.

Naturaliesamlandets historia

Naturaliesamlandets historia berör många delar av människans förflutna. Fascinationen för naturens artefakter var minst lika betydelsefull för livsåskådning och världsbilder, som för det systematiska utforskandet av den fysiska verkligheten.

De gamla samlingarna är vackra och stämningsfulla att uppleva. Men hur kan deras historia användas som kunskapskälla? Vad berättar deras sammanhang och tillkomst om olika tiders skiftande villkor och föreställningar? Kan naturaliesamlandets historia ge fler perspektiv på vår egen tid?

Seminarium i tre delar från Engelsbergs bruk den 3 oktober 2019.

Publicerat 22 okt, 2019

Del 3 av 3: En naturaliehistoria för framtiden?

Del 3 av 3. Inger Olausson – Herbarier och levande växtsamlingar som kunskapskälla, Hans Öjmyr – Samlingar i tid och otid: Vem ska ta hand om alla gamla saker?, Nils Uddenberg – Naturaliesamlande och människosyn. Moderator: Svante H. Tirén.
22 okt, 2019

Del 2 av 3: Samlingar och deras betydelse

Del 2 av 3. Åke Lindelöw – Insektssamlare och värdet av deras samlingar, Mats Hjertson – De botaniska samlingarna vid Uppsala universitet, Johannes Lundberg – Naturhistoriska museers samlingar som tidsspegel. Moderator: Svante H. Tirén.
22 okt, 2019

Del 1 av 3: Naturaliesamlandets idé och verklighet

Del 1 av 3. Talare: Gunnar Broberg – Samlarmani och vetenskap, Hanna Hodacs – Den naturalhistoriska marknadsplatsen: försäljning av specimen och samlingar i det sena 1700-talets Europa, David Dunér – Mineraliesamlingen på Ohs bruks herrgård. Moderator: Svante H. Tirén.
22 okt, 2019