Innehållet ej tillgängligt

Detta innehåll är tyvärr inte tillgängligt för besökare utanför EU.

TV > Nyfiken på 2011 > Eva Österberg och historien

Nyfiken på

Eva Österberg och historien

Lotta Gröning intervjuar Eva Österberg om hennes senaste bok "Tystnader och tider. Samtal med historien" på bokmässan i Göteborg. Människor som tidvis, eller alltid, levt i tystnad lyfts här fram, antingen det var nunnan i det medeltida klostret, bagaren som var stum men kunde tala igen tack vare böner till den heliga Birgitta, barnamörderskan i sin fängelsecell på 1800-talet, gossen i dövstumskolan eller offer för 1900-talets katastrofer, vilka länge förtigits av eftervärlden.

I ett samtal med historien från antiken till nutid försöker Eva Österberg ringa in tystnadens rum, situationer, institutionella villkor och verkningar. Tystnad leder associationer till motsatspar som stillhet/buller, hemligt/öppet, privat/offentligt och glömska/minne. Att tiga kan vara en frivillig strategi i mellanmänskliga möten, men en tystnad kan dessutom vara framkommenderad eller fysiologiskt betingad. Den är ett mångtydigt fenomen. Men den bär alltid på en mening som det gäller att tolka.

Produktion av Svenska Filmbolaget 2011

Eva Österberg och historien

Nyfiken på

Lotta Gröning intervjuar Eva Österberg om hennes senaste bok "Tystnader och tider. Samtal med historien" på bokmässan i Göteborg. Människor som tidvis, eller alltid, levt i tystnad lyfts här fram, antingen det var nunnan i det medeltida klostret, bagaren som var stum men kunde tala igen tack vare böner till den heliga Birgitta, barnamörderskan i sin fängelsecell på 1800-talet, gossen i dövstumskolan eller offer för 1900-talets katastrofer, vilka länge förtigits av eftervärlden.

I ett samtal med historien från antiken till nutid försöker Eva Österberg ringa in tystnadens rum, situationer, institutionella villkor och verkningar. Tystnad leder associationer till motsatspar som stillhet/buller, hemligt/öppet, privat/offentligt och glömska/minne. Att tiga kan vara en frivillig strategi i mellanmänskliga möten, men en tystnad kan dessutom vara framkommenderad eller fysiologiskt betingad. Den är ett mångtydigt fenomen. Men den bär alltid på en mening som det gäller att tolka.

Produktion av Svenska Filmbolaget 2011

Publicerat 24 nov, 2011
Tillgängligt till Ej tillgängligt