Innehållet ej tillgängligt

Detta innehåll är tyvärr inte tillgängligt för besökare utanför EU.

TV > Nyfiken på 2011 > Kristian Gerner och Ryssland

Nyfiken på

Kristian Gerner och Ryssland

Lotta Gröning intervjuar Kristian Gerner om hans bok "Ryssland. En europeisk civilisationshistoria" på bokmässan i Göteborg. Med en kombination av skarpa analyser och personliga betraktelser skildrar Gerner utvecklingen från Peter den stores tid fram till Vladimir Putins regering. Här framträder en stats brokiga historia som å ena sidan känns europeisk och liknar vår egen, å andra sidan är helt okänd och främmande.

Gerner menar att vår uppfattning om Ryssland bygger på föreställningen att vårt eget västerländska samhälle är ett ideal, och att historieskrivningen utgått från motsättningen öst-väst. Gerner hävdar istället att landets historia inte låter sig inte beskrivas som en isolerad process. Den europeiska civilisationen har sedan medeltiden varit beroende av tre ryska bidrag: råvaror, vapenbruk och kultur. Europas materiella utveckling hade aldrig varit möjlig utan rysk tjära, trä, järnmalm, olja eller naturgas. Ryska statsbildningar har återkommande fört krig med stater i Europa. Under flera sekel bidrog ryska författare, målare, kompositörer, matematiker, naturvetare och filmskapare till att skapa den västliga civilisationen.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2011.

Kristian Gerner och Ryssland

Nyfiken på

Lotta Gröning intervjuar Kristian Gerner om hans bok "Ryssland. En europeisk civilisationshistoria" på bokmässan i Göteborg. Med en kombination av skarpa analyser och personliga betraktelser skildrar Gerner utvecklingen från Peter den stores tid fram till Vladimir Putins regering. Här framträder en stats brokiga historia som å ena sidan känns europeisk och liknar vår egen, å andra sidan är helt okänd och främmande.

Gerner menar att vår uppfattning om Ryssland bygger på föreställningen att vårt eget västerländska samhälle är ett ideal, och att historieskrivningen utgått från motsättningen öst-väst. Gerner hävdar istället att landets historia inte låter sig inte beskrivas som en isolerad process. Den europeiska civilisationen har sedan medeltiden varit beroende av tre ryska bidrag: råvaror, vapenbruk och kultur. Europas materiella utveckling hade aldrig varit möjlig utan rysk tjära, trä, järnmalm, olja eller naturgas. Ryska statsbildningar har återkommande fört krig med stater i Europa. Under flera sekel bidrog ryska författare, målare, kompositörer, matematiker, naturvetare och filmskapare till att skapa den västliga civilisationen.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2011.

Publicerat 23 nov, 2011
Tillgängligt till Ej tillgängligt