TV > Nyfiken på… > Göran Hägg (webbexklusivt)

Nyfiken på...

Göran Hägg (webbexklusivt)

Göran Hägg har under hösten 2008 intervjuat ledande svenska fackboksförfattare på bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Samtidigt är många nyfikna på Göran Hägg. Därför bestämde han sig för att intervjua sig själv om sin senaste bok som handlar om Mussolini.

Göran Hägg är docent i litteraturvetenskap och författare till en rad facklitterära böcker. Hans senaste bok ”Mussolini – en studie i makt” fyller ett tomrum: då böcker om Hitler och nazismen kommit ut i överflöd har det inte på decennier givits ut någon bok på svenska om den italienske fascistledaren. Läs recension i DN.

Göran Hägg (webbexklusivt)

Nyfiken på...

Göran Hägg har under hösten 2008 intervjuat ledande svenska fackboksförfattare på bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Samtidigt är många nyfikna på Göran Hägg. Därför bestämde han sig för att intervjua sig själv om sin senaste bok som handlar om Mussolini.

Göran Hägg är docent i litteraturvetenskap och författare till en rad facklitterära böcker. Hans senaste bok ”Mussolini – en studie i makt” fyller ett tomrum: då böcker om Hitler och nazismen kommit ut i överflöd har det inte på decennier givits ut någon bok på svenska om den italienske fascistledaren. Läs recension i DN.

Publicerat 06 feb, 2009
Tillgängligt till Ej tillgängligt