TV > Offentliga och privata museer i Sverige

Offentliga och privata museer i Sverige

Historisk sett har museernas syfte präglats av att forma, beskriva och hylla den gemensamma historien, men vilken roll har museerna i dagens samhälle? Hur anpassar sig museiverksamheternas olika former för att möta de nya samhällsförändringarna och kraven? Vilka är utmaningarna för de offentliga respektive privata aktörerna och hur ser visionerna inför framtiden ut?

Museet och samlingen som fenomen har sina rötter långt tillbaka i historien. Tidigt användes de som ett sätt att visa upp rikedom, bildningsideal och makt. När de moderna museerna grundades under 1800-talet skedde det i en tid då den nationella identiteten skulle formas. Museets avsikt att utbilda och fostra folket var avgörande för dess utveckling. Lika mycket som museer har velat bidra till den nationella identiteten så formas museerna av sin samtid, och samhället har stått inför stora förändringar de senaste 100 åren. Museet har idag ett kraftigt utökat uppdrag och möter helt nya krav i en tid av förändring och politisk och ekonomisk oro.
Branschens aktörer har förändrats i och med ett växande intresse från näringslivet och privata finansiärer. Inom museisektorn finns såväl offentliga som ideella och privata museer som drivs i olika former och med olika förutsättningar.

Offentliga och privata museer i Sverige

Historisk sett har museernas syfte präglats av att forma, beskriva och hylla den gemensamma historien, men vilken roll har museerna i dagens samhälle? Hur anpassar sig museiverksamheternas olika former för att möta de nya samhällsförändringarna och kraven? Vilka är utmaningarna för de offentliga respektive privata aktörerna och hur ser visionerna inför framtiden ut?

Museet och samlingen som fenomen har sina rötter långt tillbaka i historien. Tidigt användes de som ett sätt att visa upp rikedom, bildningsideal och makt. När de moderna museerna grundades under 1800-talet skedde det i en tid då den nationella identiteten skulle formas. Museets avsikt att utbilda och fostra folket var avgörande för dess utveckling. Lika mycket som museer har velat bidra till den nationella identiteten så formas museerna av sin samtid, och samhället har stått inför stora förändringar de senaste 100 åren. Museet har idag ett kraftigt utökat uppdrag och möter helt nya krav i en tid av förändring och politisk och ekonomisk oro.
Branschens aktörer har förändrats i och med ett växande intresse från näringslivet och privata finansiärer. Inom museisektorn finns såväl offentliga som ideella och privata museer som drivs i olika former och med olika förutsättningar.

Publicerat 15 dec, 2014

Del 2 av 3: Offentliga och privata museer, bakgrund och utveckling

Del 2 av 3. Talare: Hans Henrik Brummer - Zorngården i Mora och Prins Eugens villa på Djurgården - platser för folkbildning eller enbart attraktioner?; Christina Mattsson - Nordiska museet, en stiftelse med statliga bidrag; Olov Amelin - Kulturellt alibi eller altruistisk kulturgärning - privatfinansiering av museiverksamhet. Moderator: Lotta Gröning.
Kultur 18 feb, 2021

Del 3 av 3: Framtidsvisioner

Del 3 av 3. Talare: Fredrik Svanberg - Nya samhällsförändringars påverkan på museernas roll; Patrik Steorn - Visioner och planer för Thielska Galleriets framtid; Kerstin Brunnberg - Vardagens mellanrum för vetgirighet och upplevelse där det förflutna möter nutiden. Moderator: Lotta Gröning.
15 dec, 2014

Del 2 av 3: Offentliga och privata museer, bakgrund och utveckling

Del 2 av 3. Talare: Hans Henrik Brummer - Zorngården i Mora och Prins Eugens villa på Djurgården - platser för folkbildning eller enbart attraktioner?; Christina Mattsson - Nordiska museet, en stiftelse med statliga bidrag; Olov Amelin - Kulturellt alibi eller altruistisk kulturgärning - privatfinansiering av museiverksamhet. Moderator: Lotta Gröning.
15 dec, 2014