TV > På agendan > Del 3 av 8. Carl B Hamilton möter forskare

På agendan - EU och Euron

Del 3 av 8. Carl B Hamilton möter forskare

Politiken möter vetenskapen under ledning av Lars Adaktusson i ett program om EU och Euro. Kostar det svenska EU-medlemskapet mer än det smakar och är Euron ett dödsdömt projekt såväl ekonomiskt som politiskt? Carl B Hamilton, riksdagsledamot (FP) förklarar sin politik och forskarpanelen består av Dick Harrison, professor vid Lunds universitet, Harry Flam, professor vid Stockholms universitet och Göran von Sydow, forskare vid Sieps.

”På agendan” med Lars Adaktusson är den nya programserien som sammanför politiker och forskare för att utröna vilka forskningsresultat som säger vad om politikernas idéer.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2011

Del 3 av 8. Carl B Hamilton möter forskare

På agendan - EU och Euron

Politiken möter vetenskapen under ledning av Lars Adaktusson i ett program om EU och Euro. Kostar det svenska EU-medlemskapet mer än det smakar och är Euron ett dödsdömt projekt såväl ekonomiskt som politiskt? Carl B Hamilton, riksdagsledamot (FP) förklarar sin politik och forskarpanelen består av Dick Harrison, professor vid Lunds universitet, Harry Flam, professor vid Stockholms universitet och Göran von Sydow, forskare vid Sieps.

”På agendan” med Lars Adaktusson är den nya programserien som sammanför politiker och forskare för att utröna vilka forskningsresultat som säger vad om politikernas idéer.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2011

Publicerat 27 okt, 2011
Tillgängligt till Ej tillgängligt