TV > Professor Sandels dilemman > Att sätta pris på livet

Professor Sandels dilemman - Del 03

Att sätta pris på livet

Del 3 av 24. Professor Sandel ger exempel på hur företag i modern tid har använt sig av 1700-talsfilosofen Jeremy Benthams så kallade välfärdsmoral: "största möjliga lycka åt störst antal individer". Detta leder till en diskussion om bland annat utilitarismens tillkortakommanden: Är det rättvist att lägga större vikt vid majoritetens värderingar även om dessa är inhumana?

En föreläsningsserie från Harvard University i 24 halvtimmesprogram som tar upp olika moraliska frågeställningar.
Produktionsår 2009.

Att sätta pris på livet

Professor Sandels dilemman - Del 03

Del 3 av 24. Professor Sandel ger exempel på hur företag i modern tid har använt sig av 1700-talsfilosofen Jeremy Benthams så kallade välfärdsmoral: "största möjliga lycka åt störst antal individer". Detta leder till en diskussion om bland annat utilitarismens tillkortakommanden: Är det rättvist att lägga större vikt vid majoritetens värderingar även om dessa är inhumana?

En föreläsningsserie från Harvard University i 24 halvtimmesprogram som tar upp olika moraliska frågeställningar.
Produktionsår 2009.

Publicerat 26 sep, 2011
Tillgängligt till Ej tillgängligt