Professor Sandels dilemman - Del 20

Individens frihet

Del 20 av 24. Professor Sandel tar upp en av de mest uppenbara invändningarna mot Aristoteles syn på frihet: hans försvar av slaveri. Eleverna diskuterar andra invändningar mot Aristoteles teorier och debatterar huruvida hans teorier begränsar individens frihet.

Elever och tittare tvingas tänka igenom moraliska beslut utifrån olika infallsvinklar och se sina åsikter i nytt ljus. Sandel tar upp stora frågor om rättvisa, rättigheter och demokrati samtidigt som han belyser aktuella sakfrågor.

Individens frihet

Professor Sandels dilemman - Del 20

Del 20 av 24. Professor Sandel tar upp en av de mest uppenbara invändningarna mot Aristoteles syn på frihet: hans försvar av slaveri. Eleverna diskuterar andra invändningar mot Aristoteles teorier och debatterar huruvida hans teorier begränsar individens frihet.

Elever och tittare tvingas tänka igenom moraliska beslut utifrån olika infallsvinklar och se sina åsikter i nytt ljus. Sandel tar upp stora frågor om rättvisa, rättigheter och demokrati samtidigt som han belyser aktuella sakfrågor.

Publicerat 14 feb, 2012
Tillgängligt till Ej tillgängligt