TV > Professor Sandels dilemman > Måste man tjäna sitt land?

Professor Sandels dilemman - Del 9

Måste man tjäna sitt land?

Del 9 av 24. Under det amerikanska inbördeskriget blev många av männen inkallade, men det var tillåtet att hyra in någon annan för att ta ens plats. Professor Sandel frågar studenterna om detta är en form av tvång eller ett exempel på en fri marknad.

Detta leder till en debatt om samtida frågor kring krig och värnplikt. Är dagens frivilliga armé verkligen frivillig? Finns det en medborgerlig plikt att tjäna sitt land?

Måste man tjäna sitt land?

Professor Sandels dilemman - Del 9

Del 9 av 24. Under det amerikanska inbördeskriget blev många av männen inkallade, men det var tillåtet att hyra in någon annan för att ta ens plats. Professor Sandel frågar studenterna om detta är en form av tvång eller ett exempel på en fri marknad.

Detta leder till en debatt om samtida frågor kring krig och värnplikt. Är dagens frivilliga armé verkligen frivillig? Finns det en medborgerlig plikt att tjäna sitt land?

Publicerat 09 nov, 2011
Tillgängligt till Ej tillgängligt