TV > Professor Sandels dilemman > Plikt och gemenskap

Professor Sandels dilemman - Del 21

Plikt och gemenskap

Del 21 av 24. Sandel presenterar Immanuel Kants och John Rawls invändningar mot Aristoteles filosofi att personer ska vara fria och kunna välja sina syften. Detta leder till en introduktion till den kommunitaristiska livsåskådningen. Hur ska vi väga våra förpliktelser till familjen mot våra skyldigheter gentemot samhället?
Tusentals elever har tagit professor Michael Sandels introduktionskurs till politisk filosofi på Harvard University. Nu visar vi den i 24 halvtimmesprogram på Axess TV. Ett nytt moraliskt dilemma tas upp i varje avsnitt.

Plikt och gemenskap

Professor Sandels dilemman - Del 21

Del 21 av 24. Sandel presenterar Immanuel Kants och John Rawls invändningar mot Aristoteles filosofi att personer ska vara fria och kunna välja sina syften. Detta leder till en introduktion till den kommunitaristiska livsåskådningen. Hur ska vi väga våra förpliktelser till familjen mot våra skyldigheter gentemot samhället?
Tusentals elever har tagit professor Michael Sandels introduktionskurs till politisk filosofi på Harvard University. Nu visar vi den i 24 halvtimmesprogram på Axess TV. Ett nytt moraliskt dilemma tas upp i varje avsnitt.
Publicerat 14 feb, 2012
Tillgängligt till Ej tillgängligt