VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Stora fackbokspriset 2013

Carl-Johan Malmberg

Nomineringar till Stora Fackbokspriset 2013 är utsedda. Carl-Johan Malmberg är nominerad för "Stjärnan i foten - dikt och bild, bok och tanke hos William Blake" (Wahlström och Widstrand). Vinnaren tillkännages den 28 november 2013.
Stora Fackbokspriset på 125 000 kronor är Sveriges största fackbokspris. Det delas ut av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Stora Fackbokspriset belönar böcker som tillhör och stärker bildningsvärlden. Det riktar uppmärksamhet på kvalificerad facklitteratur, sådan som tillför ny kunskap, ger nya perspektiv på befintlig kunskap eller gör gammal kunskap tillgänglig.

 

Stora fackbokspriset 2013

Stora fackbokspriset 2013: Vinnare: Carl-Johan Malmberg

Stora Fackbokspriset på 125 000 kronor är Sveriges största fackbokspris. Det delas ut av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Stora Fackbokspriset belönar böcker som tillhör och stärker bildningen. Det riktar uppmärksamhet på kvalificerad facklitteratur, sådan som tillför ny kunskap, ger nya perspektiv på befintlig kunskap eller gör gammal kunskap tillgänglig.