VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

En ny bok

Individ, stat och klan

Där rättsstaten inte fungerar skaffar sig människor skydd på annat sätt: med hjälp av släkten eller klanen. Individens frihet kräver alltså en stat som är stark nog att begränsa klanernas makt. Det menar rättshistorikern Mark S. Weiner, vars uppmärksammade bok om individ, stat och klan nu kommer ut på svenska under titeln Klanvälde. Weiner konstaterar att frågan om klanernas betydelse fått särskild aktualitet dels av utrikespolitiska skäl, dels på grund av att fler människor från samhällen med klankultur flyttar till Väst. Professor Weiner samtalar med programledaren PJ Anders Linder.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015.

 

Boken, läsandet och fattningsförmågan

Berättandet och läsandet har genom historien fyllt en central roll för människans liv. Just nu förändrar digitaliseringen berättandet och läsandets förutsättningar i grunden.

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund, Erik Thyselius och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.

Where Is Life Science Heading In The Future?

Genes, Technology And Society

Tvådagarsseminarium inspelat 14-15 maj 2018 på Engelsbergs bruk.

Global Axess 2018: Kunskap och information

Kunskap och information är temat för årets upplaga av Global Axess. Kunskapens betydelse har varit uppenbar för människan allt sedan Adam och Evas tid, men informationssamhället ställer oss inför nya frågor. Inte minst: Vad innebär det allt intensivare flödet av information och åsikter för vår förmåga till helhetssyn och förståelse? Gör det oss klokare eller dummare? I programmen ger forskare, journalister och författare sina bilder av utvecklingen.

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast