VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Människans nya utveckling

Hur ser framtiden ut?

Länge antog forskare att människan slutat att utvecklats efter att vi frigjort oss från naturen. Men kartläggningen av vår genuppsättning visar att vi fortsatt att utvecklats under de senaste 50 000 åren. Och att vi nu utvecklas snabbare än någonsin under vår historia.

Originaltitel: Are We Still Evolving? Meet tomorrow's humans.

Produktion: BBC 2011.

 

Människans nya utveckling

Människans nya utveckling

Hur ser framtiden ut? Anatomisten och antropologen doktor Alice Roberts berättar om evolutionen och hur människan aldrig har utvecklats så snabbt som nu.