VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Where is Life Science Heading in the Future?

Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelsen och Stockholm Science City Foundation samlade representanter från forskning, klinisk medicin, vården och livsvetenskapsindustrin för ett seminarium om livsvetenskapens framtid på Engelsbergs bruk den 4-5 maj 2017.

Livsvetenskapen har alltid handlat om att dechiffrera biologisk komplexitet. Med de metoder som fanns till hans under förra århundradet kunde biomedicinska forskare bara studera ett litet problem åt gången. Men med den snabba utvecklingen av ny teknik och nya dataanalysmetoder under de senaste årtiondena kan nu komplexa integrerade biologiska system studeras. Detta kräver mer omfattande samarbeten inom olika discipliner.