VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Bioterrorism

Det osynliga hotet

Bioterrorism har blivit ett allt allvarligare globalt hot. Virus och bakterier ger terrorister och skurkstater möjlighet att snabbt och billigt tillfoga de mest militärt avancerade länder oerhörda skador. Men hittills har det visat sig omöjligt att få världens stater att enas om ett förbud mot detta gemensamma hot.

 

Bioterrorism

Bioterrorism

Det osynliga hotet. Virus och bakterier är ett billigt och enkelt sätt för terrorister att slå ut även de mest militärt rustade staterna.