VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

En ny bok

Ur dagboken med Peter Luthersson

"Ur dagboken 1978–2012" är en både personlig och professionell skildring av Peter Luthersson. I programmet talar han om sina erfarenheter från dagspressen, litteraturen och bokbranschen med programledarna Mats Wiklund och Katarina O’Nils Franke.

Intervjun spelades in i maj 2018.

 

Sändningstider

2018-11-21 kl. 17:45

2018-12-12 kl. 08:45

2018-12-16 kl. 21:45

2018-12-18 kl. 00:45

 

En ny bok

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund, Erik Thyselius och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.