VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Den kinesiska idén - föredrag

Del 1 av 4: Bengt Pettersson

Bengt Pettersson, sinolog talar om Himlen, makten och historien under ett seminarium från den 14 maj 2018.

Seminariet tar avstamp i det kejserliga Kina, där dynamiken mellan kejsare och himmel var avgörande för regentens legitimitet. Mandatet att härska över folket kom direkt ”från ovan” – olika väderfenomen och naturkatastrofer kunde antingen stärka eller stjälpa kejsarens troninnehav. Konfucius läror fick stor spridning och betydelse.

 

Den kinesiska idén

Den kinesiska idén

Den kinesiska civilisationen är en av de äldsta i världen. Dess inverkan på världsscenen har varierat kraftigt under årtusendena.