VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Den mångtydige Machiavelli

Del 3 av 8: Richard Ned Lebow

Del 3 av 8. Richard Ned Lebow är professor vid King’s College London och specialiserad inom politisk filosofi och statsvetenskap. I ett samtal med journalisten Iain Martin diskuterar de begreppet political psychology, ett forskningsområde som Lebow menar att Machiavelli lade grunden för. Därifrån leder samtalet vidare in i vår tid: Hur ser framtiden ut för demokratin och hur ska man förstå uppsvinget för auktoritära idéer?
Vem var egentligen Machiavelli? Vad har hans idéer för relevans i dagens politik och samhälle? Den brittiska journalisten Iain Martin intervjuar åtta forskare och historiker.

Intervjuer inspelade i Palazzo Medici Riccardi, Florens, i mars 2018, i samband med seminariet Why Polities Decline: Corruption, Tyranny and Bad Leadership.

 

Den mångtydige Machiavelli

Den mångtydige Machiavelli

Vem var egentligen Machiavelli? Vad har hans idéer för relevans i dagens politik och samhälle? Den brittiska journalisten Iain Martin intervjuar åtta forskare och historiker.