VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Kustarkeologerna

Del 1 av 3: Northumberland

Kustarkeologerna Tori och Alex följer Northumberlands kustlinje. De undersöker den tragiska historien bakom en fransk fiskebåts förlisning 1913 och upptäcker ett samhälle som blomstrade under medeltiden.

Originaltitel: Shoreline Detectives.

Produktion: Acorn TV 2017.

 

Sändningstider

2019-04-17 kl. 21:00

2019-04-18 kl. 08:00

2019-04-19 kl. 14:00

2019-04-20 kl. 23:20

2019-04-21 kl. 18:30

2019-04-22 kl. 16:00

2019-04-23 kl. 22:00

 

Kustarkeologerna

Kustarkeologerna

Varje dag, i takt med ebb och flod, uppenbarar sig och försvinner fascinerande belägg för rikedomen i brittisk historia. Kustarkeologerna följer landets kustlinjer och upptäcker, med hjälp av ny teknik, spår och kvarlevor från förhistorisk tid, romerska villor, medeltida byar och förlista skepp.