VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Luthersson läser världslitteraturen

Måns Broo om hinduismens heliga skrifter

Hinduismen är inte en enhetlig religion med en enda helig skrift. Historiskt har den likväl utvecklat tyngdpunkter. En sådan är att sky tvåfald och splittring och söka enhet. Dess myller av gudar kan betraktas som skilda manifestationer av en och samme gud.

För människan gäller det att kunna lämna återfödelsens hjul och uppnå befrielse, att genom gärning, visdom eller kärlek kvalificera sig för uppgåendet i tillvarons gudomliga, allt omfattande grundprincip, brahman. Att göra så är inte att förintas, säger en uttolkare, utan att föralltigas.
Måns Broo, docent i religionshistoria vid Åbo Akademi och översättare till svenska av åtskilliga av hinduismens heliga skrifter, samtalar med Peter Luthersson.

Samtalet spelades in i november 2018.

 

Luthersson läser världslitteraturen

Luthersson läser världslitteraturen

Peter Luthersson, docent i litteraturvetenskap, tidigare kulturchef i Svenska Dagbladet och vd för Bokförlaget Atlantis, idag verksam vid Ax:son Johnsonstiftelsen, samtalar med kunniga gäster om världslitteraturens stora författarskap och personligheter.