VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

En ny bok

Hilma af Klint: Seeing is believing

Med utgångspunkt i boken Hilma af Klint: Seeing is Believing samtalar Mats Wiklund och Erik Thyselius med Louise Belfrage om den tidiga 1900-talskonstnären Hilma af Klint – vars livsgärning kommit att få verklig uppmärksamhet först på senare år.

Samtalet spelades in i december 2018.

 

Sändningstider

2019-08-29 kl. 18:45

2019-09-04 kl. 15:45

2019-09-13 kl. 07:45

2019-09-21 kl. 15:45

2019-09-21 kl. 21:45

 

En ny bok

En ny bok

I programserien ”En ny bok” intervjuar programledarna Mats Wiklund, Erik Thyselius och Katarina O’Nils Franke forskare och författare som medverkat i antologier och essäsamlingar utgivna av Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse.