VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Professor Sandels nya dilemman

Del 2 av 5: Robotisering

Del 2 av 5. Kan maskiner och robotar ta över arbeten som vi människor utför? Och hur programmeras en självkörande bil för att klara situationer där trafikoffer är oundvikliga?

Originalitel: What's the right thing to do?

Produktion: PBS 2018.

 

Professor Sandels nya dilemman

Professor Sandels nya dilemman

Filosofiprofessorn Michael Sandel vid Harvard ställer oss återigen inför moraliska dilemman i det verkliga livet. Han frågar: Vad är rätt att göra? Håller man fast vid sin övertygelse eller är man beredd att ompröva den?