VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Self-knowledge

I detta seminarium undersöks betydelsen av självkännedom, genom antika och medeltida tänkare syn men också genom senare kristna, judiska och islamiska tankar kring självkännedom. Betydelsen av självkännedom varierar mellan olika tider, kulturer och filosofer. Men man finner också en gemensam grund och återkommande teman.

Seminariet seplades in på Engelsbergs bruk den 25 april 2019.