VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Global Axess 2019: Historia och nutid

Del 7 av 13: Historiens återkomst i Ryssland

Tre frågor har återkommit i den ryska historieskrivningen: Vilka är vi? Vad borde göras? Vem är skyldig? Gudrun Persson, forskningsledare vid FOI, samtalar med Niklas Ekdahl om hur de tre frågorna har fått olika svar genom historien – och vilka konsekvenser det har fått för det ryska samhället och omvärlden.

Intervjuerna spelades in på Engelsbergs bruk i juni 2019.

 

Sändningstider

2019-10-20 kl. 20:00

2019-10-21 kl. 08:40

2019-10-22 kl. 17:00

2019-10-23 kl. 20:30

2019-10-24 kl. 14:40

2019-10-25 kl. 17:00

2019-10-26 kl. 10:30

 

Global Axess 2019: Historia och nutid

Global Axess 2019: Historia och nutid

"Historia och nutid" är rubriken för årets upplaga av Global Axess. Går det att dra slutsatser av händelser i det förgångna eller är människan dömd att upprepa gårdagens misstag? Hur använder auktoritära regimer det egna landets historia för att säkra makten? Vilken roll spelar den enskilda individen i historien? I programmen försöker forskare, journalister och författare besvara de olika frågorna.