VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Varför historia?

Om varför vi måste blicka bakåt för att kunna se framåt

Under ett öppet seminarium på Medelhavsmuseet talar PJ Anders Linder, Dan Korn, Katarina Barrling och Bo Eriksson om varför kunskap om historien är viktigare än någonsin.

Inspelat den 6 november 2019.

 

Varför historia?

Varför historia?

PJ Anders Linder, Dan Korn, Katarina Barrling och Bo Eriksson berättar om varför kunskap om historien är viktigare än någonsin.