VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Studio Axess - 2020/02 - John Hassler

Klimatet är värt en bättre politik

Svensk klimatpolitik har höga ambitioner men effektiviteten lämnar en hel del övrigt att önska. Det menar professor John Hassler, ordförande i SNS Konjunkturråd, som nyligen publicerat rapporten ”Svensk politik för globalt klimat”.

Eftersom klimatet är en genuint global fråga bör också det politiska perspektivet vara det. Sverige måste till exempel vara medvetet om att viss politik för minskade utsläpp här kan leda till att utsläpp utomlands ökar ännu mer. De tuffa kraven på transportsektorn är ett sådant exempel. Svensk politik borde också ha en mer positiv inställning till så kallade kompletterande åtgärder: infångning, lagring i skog, bidrag till åtgärder i andra länder. John Hassler samtalar med programledaren PJ Anders Linder.

Samtalet spelades in i februari 2020.

 

Studio Axess

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast