TV > Pyskopater > I huvudet på en psykopat

Psykopater

I huvudet på en psykopat

Psykopat - ett ord som väcker både rädsla och förundran. Vad är det som skiljer en psykopats sätt att begripa sig på världen från andra, så kallade "normala", människor? Denna dokumentär ger en djupare förståelse för vad personlighetsstörning är. Vi får ta del av den senaste forskningen och möta de mest aktuella forskarna.

De senaste upptäckterna inom psykopatin har bidragit till att forskare fått en större förståelse om vad personlighetsstörningen innebär. Psykopater är inte bara seriemördare, psykopater är människor som helt enkelt inte upplever känslor som empati, omtanke och kärlek på samma sätt. Människor som kan bli farliga eftersom de i stor utsträckning saknar samvete. Psykopater berättar även själva i programmet om sina tankar och känslor gentemot världen och andra människor.

Från 2003.

 

I huvudet på en psykopat

Psykopater

Psykopat - ett ord som väcker både rädsla och förundran. Vad är det som skiljer en psykopats sätt att begripa sig på världen från andra, så kallade "normala", människor? Denna dokumentär ger en djupare förståelse för vad personlighetsstörning är. Vi får ta del av den senaste forskningen och möta de mest aktuella forskarna.

De senaste upptäckterna inom psykopatin har bidragit till att forskare fått en större förståelse om vad personlighetsstörningen innebär. Psykopater är inte bara seriemördare, psykopater är människor som helt enkelt inte upplever känslor som empati, omtanke och kärlek på samma sätt. Människor som kan bli farliga eftersom de i stor utsträckning saknar samvete. Psykopater berättar även själva i programmet om sina tankar och känslor gentemot världen och andra människor.

Från 2003.

 

Publicerat 13 okt, 2010
Tillgängligt till Ej tillgängligt