TV > Savannens rytm

Savannens rytm

Denna fascinerande programserie i tre avsnitt ger nya insikter i djurens spännande värld, sett genom mänsklighetens ögon.

Tid, plats och sociala mönster är i allra högsta grad mänskliga begrepp, men hur fungerar det i naturen? Har djuren till exempel en uppfattning om tiden som passerar, nutiden och framtiden?
Savannen förefaller vara en stor, odefinierad plats medan det i själva verket är en välorganiserad plats där alla har sitt territorium, sina rörelsemönster och sin utveckling. Därför skapas ett socialt mönster, som underlättar när de ska samsas om det gemensamma utrymmet.

Originaltitel: Univers de la savane.

Produktionsår: 2012.

Savannens rytm

Denna fascinerande programserie i tre avsnitt ger nya insikter i djurens spännande värld, sett genom mänsklighetens ögon.

Tid, plats och sociala mönster är i allra högsta grad mänskliga begrepp, men hur fungerar det i naturen? Har djuren till exempel en uppfattning om tiden som passerar, nutiden och framtiden?
Savannen förefaller vara en stor, odefinierad plats medan det i själva verket är en välorganiserad plats där alla har sitt territorium, sina rörelsemönster och sin utveckling. Därför skapas ett socialt mönster, som underlättar när de ska samsas om det gemensamma utrymmet.

Originaltitel: Univers de la savane.

Produktionsår: 2012.

Publicerat 19 aug, 2014