TV > Socialdemokraternas idéer

Socialdemokraternas idéer

Socialdemokraterna har en lång historia och har varit unikt framgångsrikt i att nå framgång i val, få regeringsmakten och påverka utvecklingen i det svenska samhället. I valet 1932 fick partiet 41,1 procent av rösterna i riksdagsvalet och sedan dröjde det nästan 60 år (1991) tills man noterade ett resultat under 40 procent. På senare tid har dock väljarstödet sjunkit och 2018 fick man under 30 procent (28,3) av rösterna för första gången sedan 1911. Seminarium från Engelsbergs bruk den 2 december 2021.

Vilka var huvudskälen till den långa framgångsperioden? I hur hög grad spelade idégodset in? Hur beständigt har detta varit över tid? Och vad är det som har försvagat partiets dragningskraft? Har andra tagit över de socialdemokratiska budskapen eller har partiet navigerat efter sjökort från en förfluten tid?

Socialdemokraternas idéer

Socialdemokraterna har en lång historia och har varit unikt framgångsrikt i att nå framgång i val, få regeringsmakten och påverka utvecklingen i det svenska samhället. I valet 1932 fick partiet 41,1 procent av rösterna i riksdagsvalet och sedan dröjde det nästan 60 år (1991) tills man noterade ett resultat under 40 procent. På senare tid har dock väljarstödet sjunkit och 2018 fick man under 30 procent (28,3) av rösterna för första gången sedan 1911. Seminarium från Engelsbergs bruk den 2 december 2021.

Vilka var huvudskälen till den långa framgångsperioden? I hur hög grad spelade idégodset in? Hur beständigt har detta varit över tid? Och vad är det som har försvagat partiets dragningskraft? Har andra tagit över de socialdemokratiska budskapen eller har partiet navigerat efter sjökort från en förfluten tid?

Publicerat 21 dec, 2021

Del 4 av 4: Opinionen, Danmark och maktstrategier

Talare: David Ahlin – Socialdemokraternas opinionsutmaningar inför riksdagsvalet, Ann-Sofie Dahl – Dansk inspiration till svenska S – och omvänt, Svend Dahl – Ett maktparti söker en maktstrategi. Moderator: PJ Anders Linder. Seminarium från Engelsbergs bruk 2 december 2021.
Politik 21 dec, 2021

Del 3 av 4: Migration och utbildning

Talare: Erik Hörstadius – Partiet som slutade tänka, Inger Enkvist – Utbildning i jämlikhetens tjänst. Moderator: PJ Anders Linder. Seminarium från Engelsbergs bruk den 2 december 2021.
Politik 21 dec, 2021

Del 2 av 4: Ilskan, rörelsen och väljarbasen

Talare: Jens Ljunggren – Vrede, oro och stolthet, Lotta Gröning – Vart tog rörelsen vägen?, Widar Andersson – Den bångstyriga arbetaren. Moderator: PJ Anders Linder. Seminarium från Engelsbergs bruk den 2 december 2021.
Politik 21 dec, 2021

Del 1 av 4: I begynnelsen

Talare: Lars Ilshammar – Sällsamma händelser i ett sprängfyllt tomrum, Tommy Möller – Folkhemmet, Henrik Malm Lindberg – En radikaliserad socialdemokrati, Björn Rosengren – Socialdemokratin då och nu. Moderator: PJ Anders Linder. Seminarium från Engelsbergs bruk den 2 december 2021.
Politik 21 dec, 2021