Stora fackbokspriset 2013

Per Wästberg

Nomineringar till Stora Fackbokspriset 2013 är utsedda. Per Wästberg är nominerad för "Gustaf Adolf Lysholm. Diktare, drömmare, servitör" (Wahlström och Widstrand). Vinnaren tillkännages den 28 november 2013.

Stora Fackbokspriset på 125 000 kronor är Sveriges största fackbokspris. Det delas ut av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Stora Fackbokspriset belönar böcker som tillhör och stärker bildningsvärlden. Det riktar uppmärksamhet på kvalificerad facklitteratur, sådan som tillför ny kunskap, ger nya perspektiv på befintlig kunskap eller gör gammal kunskap tillgänglig. 

Per Wästberg

Stora fackbokspriset 2013

Nomineringar till Stora Fackbokspriset 2013 är utsedda. Per Wästberg är nominerad för "Gustaf Adolf Lysholm. Diktare, drömmare, servitör" (Wahlström och Widstrand). Vinnaren tillkännages den 28 november 2013.

Stora Fackbokspriset på 125 000 kronor är Sveriges största fackbokspris. Det delas ut av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Stora Fackbokspriset belönar böcker som tillhör och stärker bildningsvärlden. Det riktar uppmärksamhet på kvalificerad facklitteratur, sådan som tillför ny kunskap, ger nya perspektiv på befintlig kunskap eller gör gammal kunskap tillgänglig. 

Publicerat 14 nov, 2013
Tillgängligt till Ej tillgängligt