TV > Stora fackbokspriset > Svante Nordin mottager 125 000 kr

Stora fackbokspriset - prisutdelning

Svante Nordin mottager 125 000 kr

Vid denna prisceremoni från Engelsberg Studios i Stockholm tilldelas Svante Nordin 125 000 kronor för sin bok Filosoferna.

Svante Nordin har tilldelats Stora Fackbokspriset 2011 för sin bok Filosoferna. Vid denna prisutdelning håller Nordin en föreläsning om 1900-talets filosofer.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2011

Svante Nordin mottager 125 000 kr

Stora fackbokspriset - prisutdelning

Vid denna prisceremoni från Engelsberg Studios i Stockholm tilldelas Svante Nordin 125 000 kronor för sin bok Filosoferna.

Svante Nordin har tilldelats Stora Fackbokspriset 2011 för sin bok Filosoferna. Vid denna prisutdelning håller Nordin en föreläsning om 1900-talets filosofer.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2011

Publicerat 29 nov, 2011
Tillgängligt till Ej tillgängligt

Henrik Meinander tilldelas Stora fackbokspriset

Stora Fackbokspriset 2017 tilldelas Henrik Meinander för boken Gustaf Mannerheim – aristokrat i vadmal. Juryns motivering: Detta är en avmytologiserande, men samtidigt respektfull biografi. Bilden av Mannerheim förändras. Finlands skapare tonar bort och det bolsjevikiska Rysslands fiende nummer ett tonar fram. Efter prisutdelningen intervjuas Henrik Meinander av Peter Luthersson.
04 dec, 2017

Max Engman tilldelas Stora fackbokspriset

Årets pris tilldelas Max Engman för hans bok Språkfrågan: Finlandssvenskhetens uppkomst 1812-1922. Juryns motivering lyder: En detaljrik och fängslande historik över hur Finland lösgjordes ur svenska riket och under rysk överhöghet tillskansade sig en identitet som efter ett drygt århundrade kunde resultera i fullvärdigt nationsblivande. Engman är uppmärksam på skeendets motsägelsefullhet och komplexitet och tecknar därmed en lärorik bild av historien sådan den är.
Intervju 13 dec, 2016

Prisutdelning

Årets pristagare är Fredric Bedoire för boken Den svenska arkitekturens historia, Del 1 1000-1800, Del 2 1800-2000. Juryns motivering lyder: För ett lärt pionjärarbete, en Sveriges historia genom dess byggnader, rikt illustrerad och skriven med lätt hand.
Kultur 02 dec, 2015