TV > Strålning och cancer > Sanningen om strålningens egenskaper

Strålning och cancer

Sanningen om strålningens egenskaper

Länge har det varit känt att strålning besitter en mängd positiva egenskaper, med förmågan att både förebygga och bota olika sorters sjukdomar. Vad det inte talas lika mycket om är dock de negativa konsekvenser strålningsbehandlingar också kan leda till.

Diagnoser som utförs med hjälp av strålning, så som mammografi och datortomografi (CT), har i vissa fall visat sig vara väldigt skadliga för vissa människor. Somliga behandlingar har med stor sannolikhet bidragit till cancer, skador på foster, samt hjärt- och neurologiska sjukdomar. Forskning har hittills visat tecken på att detta kan bero på att vissa gener är känsligare för utsättning av strålning än andra. I detta program får vi möta tre kvinnor som alla fått livshotande skador, från cancer till hjärtsjukdomar, som troligtvis resulterat från tidigare strålningsbehandlingar. Genom att följa med 19-åriga Kyla, i hennes försök att ta reda på vad hennes cancer verkligen orsakades av, får vi ta del av både känd och okänd information om strålningens egenskaper.

Kanada 2005.

Speltid: 50 min.

Sanningen om strålningens egenskaper

Strålning och cancer

Länge har det varit känt att strålning besitter en mängd positiva egenskaper, med förmågan att både förebygga och bota olika sorters sjukdomar. Vad det inte talas lika mycket om är dock de negativa konsekvenser strålningsbehandlingar också kan leda till.

Diagnoser som utförs med hjälp av strålning, så som mammografi och datortomografi (CT), har i vissa fall visat sig vara väldigt skadliga för vissa människor. Somliga behandlingar har med stor sannolikhet bidragit till cancer, skador på foster, samt hjärt- och neurologiska sjukdomar. Forskning har hittills visat tecken på att detta kan bero på att vissa gener är känsligare för utsättning av strålning än andra. I detta program får vi möta tre kvinnor som alla fått livshotande skador, från cancer till hjärtsjukdomar, som troligtvis resulterat från tidigare strålningsbehandlingar. Genom att följa med 19-åriga Kyla, i hennes försök att ta reda på vad hennes cancer verkligen orsakades av, får vi ta del av både känd och okänd information om strålningens egenskaper.

Kanada 2005.

Speltid: 50 min.

Publicerat 09 sep, 2010
Tillgängligt till Ej tillgängligt