Kommande sändningstider

Inga kommande sändningstider hittades för 'Blir det någon ny kulturpolitik?'

Visas just nu på Axess TV

De svenska historiedagarna i Uppsala

Del 6 av 9: Lysande damer – Heliga Birgitta

När Heliga Birgitta formulerade sin vision för en ny klosterorden på 1340-talet gav hon dess abbedissor en stark maktställning. Birgitta hade själv god kunskap om kvinnlig makt: hon var drottning Blankas förtrogna och kände andra kvinnliga makthavare väl. Föredraget behandlar modeller för kvinnlig auktoritet under senmedeltiden, utifrån fyra fallstudier: heliga Birgitta samt drottningarna Blanka (ca 1320–1363), Margareta (1353–1412) och Filippa (ca 1394–1430).

Docent Louise Berglund, universitetslektor i historia vid Uppsala universitet, har framför allt forskat om Vadstena kloster, om politisk historia och om kvinnlig makt under medeltiden och senare, och undersöker därtill antijudiska teman i senmedeltidens Sverige. Inspelat på Uppsala universitet i oktober 2022.

TV-tablå tisdag 6 juni