TV > The Future of Intelligence and Espionage

The Future of Intelligence and Espionage

Nationers och staters säkerhet är beroende av en bra underrättelsetjänst men korrekt och tillförlitlig information har ofta varit en bristvara. Underrättelseinhämtning har sina fallgropar; spioner kan inte alltid lita på, information kan manipuleras och underrättelsepersonal kan göra misstag.

Seminariet kommer att behandla det historien, nutiden och framtiden för underrättelse och spionage – med särskilt fokus på personbaserad informationsinhämtning, s.k. HUMINT.

Ett seminarium från Rhodes House, Oxford, 18 mars 2016.

Originaltitel: The Future of Intelligence and Espionage.

The Future of Intelligence and Espionage

Nationers och staters säkerhet är beroende av en bra underrättelsetjänst men korrekt och tillförlitlig information har ofta varit en bristvara. Underrättelseinhämtning har sina fallgropar; spioner kan inte alltid lita på, information kan manipuleras och underrättelsepersonal kan göra misstag.

Seminariet kommer att behandla det historien, nutiden och framtiden för underrättelse och spionage – med särskilt fokus på personbaserad informationsinhämtning, s.k. HUMINT.

Ett seminarium från Rhodes House, Oxford, 18 mars 2016.

Originaltitel: The Future of Intelligence and Espionage.

Publicerat 05 apr, 2016

Del 2 av 2

Del 2 av 2. Talare: Gill Bennett - The Spy and the State, David E. Hoffman - In the Minds of Spies: Human Source Espionage in a Cold War Case Study, Andrew Lownie - Stalin's Englishman: The Lives of Guy Burgess.
05 apr, 2016

Del 1 av 2

Del 1 av 2. Talare: Michael S. Goodman - The Contours of Intelligence Activity: Plus ça change?, Gabriel Gorodetsky - The Pitfalls of Intelligence: Preconceived Ideas and Mutual Suspicion - The Case of Operation "Barbarossa", Christopher Andrew - The Future of the Past: Why Intelligence Finds it so Difficult to Learn From Past Experience, Christopher Coker - Betrayal - Virtue or Vice?
05 apr, 2016