TV > Veckans bok – 2014 > Del 12 av 18 – Om huset Fersen

Veckans bok - Göran Norrby

Del 12 av 18 – Om huset Fersen

Göran Norrby är historiker och har tidigare skrivit den lovordade boken Ordnade eliter. Hans nya verk berättar om släkten von Fersens uppgång och fall och tar oss från förhärjade estländska gränsmarker till triumfer på norra Europas slagfält, från politisk maktkamp till lyxliv vid svenska och främmande hov, från kungars och drottningars gunst till fängelse och folkligt raseri, konkurs och vanära. Göran Norrby berättar för Lotta Gröning.

Producerat av Svenska Filmbolaget på Bokmässan i Göteborg 2014

Del 12 av 18 – Om huset Fersen

Veckans bok - Göran Norrby

Göran Norrby är historiker och har tidigare skrivit den lovordade boken Ordnade eliter. Hans nya verk berättar om släkten von Fersens uppgång och fall och tar oss från förhärjade estländska gränsmarker till triumfer på norra Europas slagfält, från politisk maktkamp till lyxliv vid svenska och främmande hov, från kungars och drottningars gunst till fängelse och folkligt raseri, konkurs och vanära. Göran Norrby berättar för Lotta Gröning.

Producerat av Svenska Filmbolaget på Bokmässan i Göteborg 2014

Publicerat 14 okt, 2014
Tillgängligt till Tills vidare

Del 18 av 18 – om Sven Stolpe

Professor Svante Nordin är aktuell med en biografi om Sven Stolpe som han valt att titulera: Blåsten av ett temperament. Sven Stolpe var en av Sveriges genom tiderna mest produktiva och lästa författare. På meritlistan finns romaner, essäer, litteraturhistoria och biografier över den heliga Birgitta och drottning Kristina. Samtidigt var han debattör, filmmakare, tevekändis och frontfigur för katolicismen. Han har varit svår att placera in i strömningar eller grupperingar och kulturetablissemanget hatade honom. Bland den breda allmänheten fanns dock många som älskade honom för hans kvickhet och snabba repliker. Det slog alltid gnistor kring hans namn berättar Svante Nordin för PJ Anders Linder.
14 okt, 2014

Del 17 av 18 – Modern mystik

Kajsa Ingemarsson mötte vi för ett år sedan då vi pratade om hennes bok Den magiska Gnistan. Nu är det dags för en ny titel: Modern mystik - den dolda vägen till inre klarhet. Den påvisar att det finns ett mysterium dolt inom var och en av oss. Det handlar om att finna sin kraft och leva ut sin potential, men också om att våga låta sig ledas av det som är större och att lita till den universella intelligensen. Kajsa Ingemarsson berättar för Lotta Gröning.
14 okt, 2014

Del 16 av 18 – Mannerheims sista kärlek

Ulf Olsson, författare till flera böcker om familjen Wallenberg, har fått tillgång till unikt material om Gertrud Wallenberg och väver kring henne en biografi om en särpräglad kvinna. Gertrud blev en firad skönhet i Paris och på Rivieran. I slutet av andra världskriget träffade hon marskalken av Finland, Carl Gustaf Mannerheim, som blev blixtförälskad. Kärleksrelationen mellan dem varade till Mannerheims död 1950 berättar Ulf Olsson för Lotta Gröning.
14 okt, 2014

Del 15 av 18 – Jacques d’Adelswärd Fersen

Viveka Adelswärd är professor vid Linköpings Universitet och har nu givit ut en ny bok om sin avlägsne släkting Jacques d'Adelswärd Fersen. Han var adlig, rik och lättjefull och tog sitt liv som 43-åring med hjälp av ett glas champagne och massor av kokain. Vem var denne franske författare med det svenskklingande namnet? Viveka Adelswärd berättar för Peter Luthersson.
14 okt, 2014

Del 14 av 18 – Den nya jämlikheten

Fredrik Segerfeldt är debattör och författare, av många ansedd som Sveriges främste liberala opinionsbildare. Han säger att jämlikhet är avgörande för utveckling. Det är också huvudbudskapet i Fredrik Segerfeldts nya bok Den nya jämlikheten, i vilken han tar med oss på en resa från Robin Hoods England via Franska revolutionen och det gamla Fattigsverige till dagens Afrika och Latinamerika. Här berättar han för Lotta Gröning.
14 okt, 2014

Del 13 av 18 – Silvergåvor

Susann Silfverstolpe, en av Sveriges främsta silverkännare, har tillsammans med två medarbetare i Kreml åstadkommit en synnerligen gedigen och aspektrik presentation och en komplett, vetenskaplig katalog över de magnifika silvergåvor som under 1600-talet skänktes av svenska kungar till Ryssland och som bevaras i Rustkammaren i Kreml. Här berättar hon mer för Peter Luthersson.
14 okt, 2014

Del 11 av 18 – Edith Södergran

Agneta Rahikainen har studerat Edith Södergran alltsedan 1990-talet. I sin nya bok "Kampen om Edith" berättar hon om kvinnan och författaren bakom myten. Edith Södergran var förtegen om sitt privatliv och förstörde själv brev och manuskript. När hon dog var fältet alltså fritt för spekulation och mytbildning. Den biografiska litteraturen tog fasta på myterna om den "långsamt döende, missförstådda" poeten och hennes dikter lästes som en poetisk dagbok. Agneta Rahikainen berättar för Lotta Gröning.
14 okt, 2014

Del 10 av 18 – Trettioåriga kriget

Professor Dick Harrisons nya bok "Ett stort lidande har kommit över oss" är den första boken på svenska som tar ett helhetsgrepp på det väldiga Trettioåriga kriget och inte bara följer ett enda spår. För oss svenskar är trettioåriga kriget förknippat med Gustav II Adolfs död vid Lützen 1632 och de »fornstora dar« då landet blev en stormakt. I Tyskland framställs kriget på ett helt annat sätt. Spanjorerna har sin version, fransmännen sin liksom danskar, holländare, österrikare, schweizare, tjecker, italienare, portugiser, kroater och ungrare. Här berättar Dick Harrisson för Lotta Gröning.
14 okt, 2014

Del 9 av 18 – Gulfländerna

Bitte Hammargren är journalist och Mellanösternkännare, som rapporterar för Svenska Dagbladet och andra medier. Arabiska halvön är rik på energi och religion, men fattig på frihet. På några årtionden har Gulfstaterna förvandlats från fattiga ökensamhällen till mäktiga energiproducenter som hela världsekonomin är beroende av. De är djupt indragna i kriget om Syrien och det turbulenta Egypten. Här berättar Bitte Hammargren om Gulfstaterna för Lotta Gröning.
14 okt, 2014

Del 8 av 18 – Välfärden

Ekonomijournalisten Mikael Törnwall har varit Dagens Industris korrespondent i USA och har bevakat både amerikansk och europeisk ekonomi och politik. Framtidens välfärd kräver nya lösningar. Krisen beror inte på inkompetenta politiker eller giriga företagare, utan på två helt andra processer: globaliseringen och den förändrade demografin. Här berättar han om sin nya bok "Vem skall betala för välfärden?" för PJ Anders Linder.
14 okt, 2014

Del 7 av 18 Om Erik Axel Karlfeldt

Med anledning av Karlfeldts 150-årsjubileum tar DN-skribenten Stina Otterberg med läsaren in i Erik Axel Karlfeldts klassiska diktvärld och ställer frågan: Varför slutade vi läsa Karlfeldt? Lotta Gröning ställer frågorna.
14 okt, 2014

Del 6 av 18

Klas-Göran Karlssons nya bok Urkatastrofen handlar om första världskrigets plats i den moderna historien. Det första världskriget är vår historiska urkatastrof, som under hundra år skapat nya konflikter, krig och folkmord. De stora öppna såren i vår värld, på Balkan och Nordirland, i Mellanöstern och i Kaukasusområdet, går tillbaka till första världskriget. Sovjetkommunismen, fascismen och nazismen föddes som politiska projekt i skyttegravarna. Klas-Göran Karlsson berättar för PJ Anders Linder.
02 okt, 2014

Del 5 av 18

Peter Luthersson ger i sin nya bok en genomgripande analys av framstående internationella författare som trots framgångar blivit förlorare. Vilka som ingår i kretsen av förlorare kan i förstone verka förvånande. Där finns sådana som Herman Melville, Rudyard Kipling, Winston Churchill, Antoine de Saint-Exupéry och Karen Blixen. Genom att igenkänna dem som förlorare kan man fördjupa förståelsen av dem och ändra bilden av dem. Peter Luthersson berättar mer för PJ Anders Linder.
02 okt, 2014

Del 4 av 18

Axel Odelbergs senaste bok har titeln Med kungen som verktyg och handlar om den stora försvarsstriden 1914. Huvudrollsinnehavare var ledande politiska makthavare i regering och opposition, som Karl Staaff och Arvid Lindman, men också kung Gustaf V och upptäckarhjälten Sven Hedin med flera. Hedin utövade, alltifrån stridens början och fram till och med kungens borggårdstal, ett avgörande inflytande över händelserna. Lotta Gröning ställer frågorna.
02 okt, 2014

Del 3 av 18 Örjan Berner

Örjan Berners bok Härskarna i Kreml är en gedigen genomgång av vilka som styrt i Ryssland sedan Sovjets kollaps. Den tar sin utgångspunkt i dramatiken kring maktkampen mellan Michail Gorbatjov och Boris Jeltsin, men leder vidare till Vladimir Putins auktoritära Ryssland. Var Sovjetunionens upplösning ödesbestämd av det socialistiska systemets kollaps och de nationella spänningarna inom det väldiga imperiet? Eller var den resultat av politiska misstag i Kreml och västmakternas påtryckningar? Lotta Gröning ställer frågorna till Örjan Berner.
02 okt, 2014

Del 2 av 18 – Göran Hägg

Göran Häggs senaste bok handlar om den italienska renässansfamiljen Medici. Släkten regerade Florens bakom kulisserna genom att äga i princip hela näringslivet. Familjen gynnade renässansens filosofer och konstnärer men krossade också sina konkurrenter genom intriger i Macchiavellis anda. Två påvar i släktens femte generation kunde med tiden göra familjen till storhertigar där den siste av dem söp ihjäl sig 1737. Lotta Gröning samtalar med Göran Hägg.
02 okt, 2014

Del 1 av 18 – Herman Lindqvist

Herman Lindqvist senaste bok handlar om Erik XIV. Gustav Vasas äldste son är nog vår mest missförstådde och baktalade kung. I dag minns vi honom kanske bara som kungen som blev galen, gifte sig med kvinnan av folket, Karin Månsdotter, blev avsatt av sina bröder samt avled av förgiftad ärtsoppa. I Lindqvist nya bok möter vi en renässansfurste i sin helhet.
02 okt, 2014