TV > Veckans bok – 2023 > Del 1 av 20 – När ingen lyssnar

Veckans bok 2023

Del 1 av 20 – När ingen lyssnar

När den krypterade chatappen ”Encrochat” knäcktes öppnade sig en hel värld för poliser och åklagare. Helt plötsligt gick det att läsa kriminellas mordbeställningar och diskussioner om knarksmuggling. Journalisten Diamant Salihu berättar i sin bok När ingen lyssnar om vad poliserna upptäckte och hur de använde sig av informationen. Han samtalar med Adam Cwejman om hur den organiserade brottsligheten i Sverige har kunnat växa och bli så brutal.

Inspelat på bokmässan i Göteborg 28 september till 1 oktober 2023.

Del 1 av 20 – När ingen lyssnar

Veckans bok 2023

När den krypterade chatappen ”Encrochat” knäcktes öppnade sig en hel värld för poliser och åklagare. Helt plötsligt gick det att läsa kriminellas mordbeställningar och diskussioner om knarksmuggling. Journalisten Diamant Salihu berättar i sin bok När ingen lyssnar om vad poliserna upptäckte och hur de använde sig av informationen. Han samtalar med Adam Cwejman om hur den organiserade brottsligheten i Sverige har kunnat växa och bli så brutal.

Inspelat på bokmässan i Göteborg 28 september till 1 oktober 2023.

Publicerat 10 okt, 2023
Tillgängligt till Tills vidare

Del 20 av 20 – Esaias Tegnér

I Esaias Tegnér: Skalden, biskopen påminner teologen Sten Hidal om en svensk diktare som håller på att falla ur folkminnet. Tegnér var länge en av våra stora svenska romantiska diktare som med sin Frithiofs saga skapade ett nationalepos som vittnar om forna dagars vitterhet. Erik Jersenius samtalar med Sten Hidal om Tegnérs dalande stjärna och varför den kan komma att stiga upp på vår litteraturhimmel igen.
Litteratur 12 dec, 2023

Del 19 av 20 – Gustav III:s ryska krig

I Gustav III:s ryska krig läser vi om kungens överlägsna seger som visade på hans kompetens som krigsherre. Men hans fiender skrev historien och gav inte en sanningsenlig bild av kriget eller kungens roll. Genom nya källor som brev och dagböcker får ögonvittnen berätta om dramatiken i de största sjöslagen i Östersjöns historia. Historikern och processjuristen Claes Rainer samtalar om detta med Lotta Gröning.
Litteratur 12 dec, 2023

Del 18 av 20 – Förgör de falska gudarna

I Förgör de falska gudarna: Palmyra och kriget mot kulturarvet synar journalisterna Jesper Huor och Anders Rydell kriget mot vår gemensamma kulturhistoria och den skrupellösa världshandeln med blodsantikviteter från vår tids konfliktzoner. Erik Jersenius samtalar med Jesper Huor och Anders Rydell om hur dagens bildstormare hotar vårt förflutna.
Litteratur 04 dec, 2023

Del 17 av 20 – Eric von Rosen. I en förgången värld

Eric von Rosen. I en förgången värld berättar historien om den mytomspunne greven som föddes med titel och pengar på Rockelstad slott i Sörmland. Han hade en riddares identitet och stora ego. Han kämpade för de vita i finska vinterkriget, men sökte en stark ledare. Hans svåger var Herman Göring och nazismen blev en lösning. Författaren och socialantropologen Christer Lindberg samtalar med Lotta Gröning.
Litteratur 04 dec, 2023

Del 16 av 20 – Världsandens partisaner

Kan författare och filosofer som stod den nazityska regimen nära någonsin bli relevanta igen? Den frågan försöker idéhistorikern Svante Nordin besvara i Världsandens partisaner: Filosoferna, tredje riket och den liberala demokratin. Han beskriver hur tre kritiker av den liberala demokratin – Martin Heidegger, Ernst Jünger och Carl Schmitt – lyckades överkomma sina kopplingar till den nazityska regimen. I samtal med Adam Cwejman förklarar Svante Nordin en av 1900-talets mest intressanta idéhistoriska metamorfoser.
Litteratur 28 nov, 2023

Del 15 av 20 – Kameleonter och kosmopoliter

Franska är huvudspråket i Frankrike, men är svenska det i Sverige? För att lära sig ett andra språk har det betydelse hur samhället och politiken ser på språkets betydelse för integration. Att jämföra Frankrike och Sverige som språkinlärningsmiljöer kan ge svar på dessa frågor. Fanny Forsberg Lundell är professor i franska vid Stockholms universitet och aktuell med boken Kameleonter och kosmopoliter. Hon samtalar med Lotta Gröning.
Litteratur 28 nov, 2023

Del 14 av 20 – Tempelherreorden

I Tempelherreorden gör teologen och kyrkohistorikern Kjell O. Lejon upp med våra moderna villfarelser om korstågen och tempelherreorden. Korstågen var främst ett försvarskrig mot muslimsk expansion i Mellanöstern och tempelriddarna var inte några galna fundamentalister som brände häxor och kättare. Erik Jersenius samtalar med Kjell O. Lejon om hur vi låter politiska motiv och fördomar styra vår bild av historien.
Litteratur 21 nov, 2023

Del 13 av 20 – Jorden sång. Essäer om Tolkeins tankevärld

För många är JRR Tolkiens berömda böcker om Midgård blott spännande äventyr i en noga utmejslad fantasivärld. Men för vissa framträder dessutom en djup metafysik. Författaren John Sjögren beskriver i Jordens sång. Essäer om Tolkiens tankevärld hur Tolkien behandlar motsatsparet teknik och natur, ondskans natur och språket som skapande kraft. John Sjögren samtalar om Tolkien med Adam Cwejman.
Litteratur 21 nov, 2023

Del 12 av 20 – Hamlet (Macbeth)

Hamlet (Macbeth) är en värld i kris, berättad genom Shakespeares två klassiker. Tiden är ur led, och det visas av barn och kaniner, ur ett källarhål med en galen människas röst. Eller är det i själva verket världen som är galen? Det diskuteras bäst via Shakespeare som tål att läsas om och om igen. Författarna Hannes Meidal och Jens Ohlin samtalar med Catta Neuding.
Litteratur 14 nov, 2023

Del 11 av 20 – Brottsplats skolan

Vem vill jobba i en skola där våld och hot tillhör vardagen? Frilansjournalisten och tidigare rektorn Vesna Prekopic ställer den frågan i sin bok Brottsplats skolan. Svaret är tyvärr inte muntert. I en rad intervjuer får läsaren stifta bekantskap med lärare och annan skolpersonal som vittnar om hur allvarligt läget är i den svenska skolan. I samtal med Adam Cwejman förklarar hon att det finns lösningar och metoder för att vända utvecklingen men då måste både skolledningar och politiker bli betydligt tuffare och inse situationens allvar.
Litteratur 14 nov, 2023

Del 10 av 20 – Bokens folk: en civilisationshistoria från papyrus till pixlar

I Bokens folk: en civilisationshistoria från papyrus till pixlar berättar kyrkohistorikern Joel Halldorf om textens och läsningens historia, från de första lertavlorna till dagens digitala pixelmassor. Hur har vårt författande och läsande förändrat oss under tidens gång och är vi nu på väg att överge det skrivna ordet? Erik Jersenius samtalar med Joel Halldorf om hur vi blev bokens folk.
Litteratur 07 nov, 2023

Del 9 av 20 – Imperiets barn

Imperiets barn är journalisten Liza Alexandrova-Zorinas skakande reportage om de människoöden som utgör det ryskspråkiga skuggsamhället. I boken intervjuar författaren byggarbetare, städare och tjetjenska gangsters. De lever i en värld präglad av utsatthet, våld och misär. Det här är berättelsen om en annan del av Sverige. Liza Alexandrova-Zorina samtalar med Erik Thyselius.
Litteratur 07 nov, 2023

Del 8 av 20 – Döden vid Faxälvens strand

I reportageboken Döden vid Faxälvens strand skriver journalisten Joakim Broman om svårigheten med att hela Sverige ska leva. Grundläggande samhällsfunktioner och service försvinner och det går inte alltid att bo kvar ens om man själv vill. Det finns en historisk orättvisa förknippad med uppdämningen av de stora älvarna. Joakim Broman talar med Lotta Gröning om hur vattenkraften kan vara farligare än kärnkraften.
Litteratur 31 okt, 2023

Del 7 av 20 – Edith Södergran. Stjärnfångerskan

Edith Södergran. Stjärnfångerskan handlar om poeten som skrev trots kritikernas hårdhet och dödens närhet. Men Södergrans historia är stundom svårberättad, eftersom hon låtit bränna både brev och dagböcker. Vad var det hon inte ville visa för omvärlden? Agneta Rahikainen är filosofie doktor i litteraturvetenskap och har gett ut flera böcker om Edith Södergran. Hon samtalar med Katarina O’Nils Franke om poetens liv och verk.
Litteratur 31 okt, 2023

Del 6 av 20 – Skymning i Amerika

Utrikeskorrespondenten Malin Ekman tar i boken Skymning i Amerika: berättelser om ett annat USA med läsaren på en resa i en splittrad nation där många storstäder brutits ned av narkotikamissbruk och politisk radikalism. Det är en närgången inblick i en värld långt bortom maktens korridorer. Ekman förklarar för Adam Cwejman hur det kom sig att samhället splittrats och vad amerikanerna själva säger om utvecklingen.
Litteratur 24 okt, 2023

Del 5 av 20 – Jag, en olycklig spåman

Poeten Lasse Johansson (1638–1674) blev känd som Lucidor. Han föddes i Stockholm och där slutade han också sitt 35-åriga liv, nedstucken efter ett gräl på krogen Fimmelstången. I boken Jag, en olycklig spåman berättar historikern Annika Sandén så utförligt som knappa källor medger om Lucidors uppväxt, brokiga bildningsgång och tillfällesdiktning. Samtidigt ger hon en initierad beskrivning av den svenska stormaktstidens seder och värderingar. Hon samtalar med PJ Anders Linder.
Litteratur 24 okt, 2023

Del 4 av 20 – Näktergalen. Erik Johan Stagnelius

I Näktergalen. Erik Johan Stagnelius återupptar religionshistorikern Simon Sorgenfrei bekantskapen med sin ungdoms favoritpoet. Erik Johan Stagnelius var den svenska romantikens stora geni som levde hårt och ensamt in till sin död 1823, då endast 29 år gammal. Erik Jersenius och Simon Sorgenfrei samtalar om Stagnelius gripande poesi och sällsamma världsbild.
Litteratur 24 okt, 2023

Del 3 av 20 – Från terrorns frontlinjer

Få akademiker intervjuar kända ledare för Hamas och Hizbollah som en del av sina fältstudier. Men det är precis vad Magnus Ranstorp har gjort under sin långa karriär som forskare inom terrorism och islamistiska organisationer. I boken Från terrorns frontlinjer berättar Ranstorp om hur han från första parkett har följt utvecklingen av terrorism i världen. Han samtalar med Adam Cwejman.
Litteratur 24 okt, 2023

Del 2 av 20 – Marionetterna

I Marionetterna berättar författaren, journalisten och akademiledamoten Ingrid Carlberg om marionetterna som har huvudrollen i den politiska teatern. De styrs av strategier för hur man blåser upp folkstormar och motsättningar som kan öka polarisering och skada demokratin. Verktygen kommer från Lenins propagandamaskineri. Det viktiga är inte hur det är, utan hur det ser ut att vara. Hon samtalar med Lotta Gröning.
Litteratur 10 okt, 2023