TV > Vilka droger kan ett samhälle tolerera?

Vilka droger kan ett samhälle tolerera?

Droger har använts i alla kulturer och samhällen genom historien. Hur ser drogernas historia ut och varför är vissa droger tillåtna men andra förbjudna? Finns det kulturella skillnader och traditioner som avgör och har avgjort vilka droger ett samhälle kan tolerera? Föredrag från ett seminarium som spelades in på Engelsbergs bruk den 19 april 2018.

Sverige har en tydlig, restriktiv och hård ANTD -politik. Syftet är att minska tillgången till droger såsom narkotika, alkohol och tobak. Den restriktiva politiken är särskilt tydlig både när det gäller tobak och narkotikamissbruk. Vi straffar både bruk och innehav av narkotika. Rökning förbjuds på allt fler platser i samhället. Trots goda intentioner har politiken inte fungerat tillfredsställande och dödligheten är särskilt hög när det gäller narkotikamissbruk. Det går inte heller att blunda för att gängkrigen i Sverige ofta handlar om narkotika. Många länder gör nu en omsvängning och den globala narkotikapolitiken förändras. Finns det anledning att överge den restriktiva linjen när det gäller droger?

Vilka droger kan ett samhälle tolerera?

Droger har använts i alla kulturer och samhällen genom historien. Hur ser drogernas historia ut och varför är vissa droger tillåtna men andra förbjudna? Finns det kulturella skillnader och traditioner som avgör och har avgjort vilka droger ett samhälle kan tolerera? Föredrag från ett seminarium som spelades in på Engelsbergs bruk den 19 april 2018.

Sverige har en tydlig, restriktiv och hård ANTD -politik. Syftet är att minska tillgången till droger såsom narkotika, alkohol och tobak. Den restriktiva politiken är särskilt tydlig både när det gäller tobak och narkotikamissbruk. Vi straffar både bruk och innehav av narkotika. Rökning förbjuds på allt fler platser i samhället. Trots goda intentioner har politiken inte fungerat tillfredsställande och dödligheten är särskilt hög när det gäller narkotikamissbruk. Det går inte heller att blunda för att gängkrigen i Sverige ofta handlar om narkotika. Många länder gör nu en omsvängning och den globala narkotikapolitiken förändras. Finns det anledning att överge den restriktiva linjen när det gäller droger?

Publicerat 18 jun, 2018

Narkotikans påverkan på samhället

Walter Kegö är Senior Fellow på Institutet för Säkerhet- och Utvecklingspolitik. Han talar om narkotikans påverkan på samhället. Seminarium från Engelsbergs bruk den 19 april 2018.
18 jun, 2018

Insmuggling av droger till Sverige

Oscar Lindvall från Tullverket talar om insmuggling av droger till Sverige. Seminarium från Engelsbergs bruk den 19 april 2018.
18 jun, 2018

Kanada legaliserar cannabis

Adam Cwejman, ledarskribent, Göteborgs-Posten, talar om Kanadas legalisering av cannabis. Seminarium från Engelsbergs bruk den 19 april 2018.
18 jun, 2018

Den färdiga människan finns inte

Maria Ludvigsson är ledarskribent på Svenska Dagbladet. Hon talar under rubriken Den färdiga människan finns inte. Seminarium från Engelsbergs bruk den 19 april 2018.
18 jun, 2018

Snuset och e-cigaretten bör ses som hälsosatsningar

Marie Söderqvist är konsult inom mat och hälsa samt skribent. Här talar hon om snus och e-cigaretter. Seminarium från Engelsbergs bruk den 19 april 2018.
18 jun, 2018

Behandling av beroendesjukdomar

Anders W Jonsson, riksdagsledamot, Centerpartiet, talar om behandling av beroendesjukdomar. Seminarium från Engelsbergs bruk den 19 april 2018.
18 jun, 2018

Liberalisering, forskning och elefanten i rummet

Johnny Mostacero, förbundsordförande, IOGT-NTO, talar om liberalisering och forskning kring droger. Seminarium från Engelsbergs bruk den 19 april 2018.
18 jun, 2018

Narkotikapolisens utmaningar

Kenneth Olsson är före detta polisinspektör vid Uppsala Polismyndighet. Här talar han om narkotikapolisens utmaningar. Seminarium från Engelsbergs bruk den 19 april 2018.
18 jun, 2018

Historiska argument för att legalisera droger

Talare: Hanna Enefalk, docent, Karlstad universitet. Hon talar om historiska argument för att legalisera droger. Seminarium från Engelsbergs bruk den 19 april 2018.
18 jun, 2018

Narkotikans historia i ett mellanösternperspektiv

Journalisten Hans Henrik Fafner talar om narkotikans historia i ett mellanösternperspektiv. Seminarium från Engelsbergs bruk den 19 april 2018.
18 jun, 2018