TV > Where is Life Science Heading in the Future? 2017

Where is Life Science Heading in the Future? 2017

Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelsen och Stockholm Science City Foundation samlade representanter från forskning, klinisk medicin, vården och livsvetenskapsindustrin för ett seminarium om livsvetenskapens framtid på Engelsbergs bruk den 4-5 maj 2017.

Livsvetenskapen har alltid handlat om att dechiffrera biologisk komplexitet. Med de metoder som fanns till hans under förra århundradet kunde biomedicinska forskare bara studera ett litet problem åt gången. Men med den snabba utvecklingen av ny teknik och nya dataanalysmetoder under de senaste årtiondena kan nu komplexa integrerade biologiska system studeras. Detta kräver mer omfattande samarbeten inom olika discipliner.

Where is Life Science Heading in the Future? 2017

Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelsen och Stockholm Science City Foundation samlade representanter från forskning, klinisk medicin, vården och livsvetenskapsindustrin för ett seminarium om livsvetenskapens framtid på Engelsbergs bruk den 4-5 maj 2017.

Livsvetenskapen har alltid handlat om att dechiffrera biologisk komplexitet. Med de metoder som fanns till hans under förra århundradet kunde biomedicinska forskare bara studera ett litet problem åt gången. Men med den snabba utvecklingen av ny teknik och nya dataanalysmetoder under de senaste årtiondena kan nu komplexa integrerade biologiska system studeras. Detta kräver mer omfattande samarbeten inom olika discipliner.

Publicerat 08 jul, 2017

Del 4 av 5

Del 4 av 5. Talare: Melvin Samsaon, sjukhusdirektör för Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm: Human medicine; Leroy Hood, grundare Institute for Systems Biology. Moderator: Paul Hudson.
10 jul, 2017

Del 5 av 5

Del 5 av 5. Jens Nielsen, professor på avdelningen för systembiologi, Chalmers, Göteborg: Solving environmental challenges; Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi, KTH, Stockholm: Wrap-up day two; Stefan Nordlund, Stockholms universitet: Final remarks. Moderator: Paul Hudson.
10 jul, 2017

Del 3 av 5

Del 3 av 5: Talare: Göran Sandberg, professor vid Umeå Plant Science Centre: Wrap-up day one, Karim Jebari, forskare vid Institutet för framtidsstudier i Stockholm: Food for thought - Life science and ethical aspects. Moderator: Paul Hudson.
10 jul, 2017

Del 2 av 5

Del 2 av 5. Talare: Anna Wedell, Göran Sandberg och Ulf Janzon: Current trends in life science i Europe, Anna E. Deconinck: Current trends in life science in USA. Moderator: Paul Hudson.
10 jul, 2017

Del 1 av 5

Del 1 av 5. Talare: Gunnar von Heijne, professor i biokemi vid Stockholms universitet: Important breakthroughs within life science, Bertil Andersson, professor vid Nanyang Technological University, Singapore: Current trends in life science in Asia. Moderator: Paul Hudson.
10 jul, 2017